"Alle de skjalde" - endnu en fin anmeldelse

I Nyt fra historie-online, uge 1, (www.historie.online.dk) har lektor emeritus Thomas Petersen anmeldt H.E. Sørensens "Alle de skjalde":

Pragtværk om Sønderjylland og litteraturen - anmeldelse af "Alle de skjalde"

Den 4. januar 2016 har kulturredaktør Hans Chr. Davidsen i Flensborg Avis anmeldt H.E. Sørensens værk "Alle de skjalde. Litteraturen i Sønderjylland og Sønderjylland i litteraturen", som Historisk Samfund for Sønderjylland og Sprogforeningen har udgivet:

Årbog

Sønderjyske Årbøger 2015

Statue af Folke Bernadotte

Red. af: 
Red. af: Mikkel Leth Jespersen, Hans-Ole Mørk, Anne Marie Overgaard, Mogens Rostgaard Nissen, Hans Schultz Hansen og Mads Mikkel Tørsleff

Historisk Samfund for Sønderjylland præsenterer Sønderjyske Årbøger 2015 med nyt fra den sønderjyske historie

 

Orientering om årsmødet 2015

Klart budskab fra formanden:

Kom til TV-foredrag om Første Verdenskrig

To af de mest aktive foredragsholdere i Historisk Samfund for Sønderjylland er René Rasmussen og Inge Adriansen. De har beriget i hundredvis af sønderjyders viden om Første Verdenskrig med foredrag i Sønderborg og Aabenraa. Og nu kan du selv opleve, hvad du gik glip af.

Udgiv indhold