To vidensarrangementer om Danmark-Norge 1814 på Christiansborg

Adskillelsen mellem Danmark og Norge i 1814 er i sagens natur ikke noget, Historisk Samfund for Sønderjylland gør meget ud af.

Bogen om flygtninge får en flot modtagelse

Leif Hansen Nielsens bog Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948, der udkom i november, har fået en fin modtagelse hos anmeldere. Her nogle citater:

De rigtige svar på quizzen i æ Rummelpot

Mange gættede rigtigt på spørgsmålene i Historisk Samfund for Sønderjyllands quiz på bagsiden af æ Rummelpot 2013.

De rigtige svar er her markeret med fed skrift. 

Hvor var Christian den Anden i fangenskab?

A: Gråsten Slot

B: Sønderborg Slot

C: Augustenborg Slot

 

Hvad blev han dømt for?

Fra slagmark til erindringskultur

Med denne overskrift er Folkeuniversitetet i Aarhus arrangør af en historisk weekend 26.-27. april 2014 på Sandbjerg Gods, som i sig selv spillede en rolle i forbindelse med det skæbnesvangre nederlag i 1864.

Årets årbog er klar

Det er sædvanen tro otte meget forskellige artikler, vi kan præsentere med Sønderjyske Årbøger 2013. Og med dette års årbog tager vi hul på markeringen af 150-året for krigen i 1864 og 100-året for starten på 1. Verdenskrig.

Udgiv indhold