Nyheds arkiv

28-05-2017

Formanden giver foreningen karakteren 10 for indsatsen i 2016


- Ifølge den gamle karakterskala – 13-skalaen – skulle læreren give karakteren 10 for ”den udmærkede, men noget rutineprægede præstation”. Denne definition kan også stå som en overskrift over Historisk Samfunds virksomhed i 2016. Aktiviteten var omfattende. Det meste var solidt og godt. Der blev fulgt op på tidligere succeser. Meget fulgte i sporene fra de foregående år.   

Med disse ord indledte Hans Schultz Hansen sin beretning på årsmødet, der blev holdt i Haderslev den 29. april. Ca. 60 medlemmer deltog og fik udover beretningen et foredrag og en rundvisning i et utroligt spændende undervisningsmiljø i VUC Syd Lighthouse i Haderslev.

Formanden gennemgik kort indholdet i årbogen og i Sønderjysk Månedsskrifts udgivelser. Han fortalte om bogudgivelserne, nye og genoptryk, om foredragsrækker, om samarbejdet med Folkeuniversitetet og om fællesmøderne med de lokalhistoriske foreninger og arkiver og om de mange oplevelser, som deltagerne i de succesrige udflugter får.

Hans Schultz Hansen orienterede tillige om arbejdet i præsidiet, der er nedsat for at tilrettelægge markeringen af 100 året for Genforeningen i 2020, og han noterede med roser til frivillige, at der er rigtig godt styr på foreningens administration, på foreningens bogsalg og PR-aktiviteter og på arrangementet Historiske Dage i København, hvor foreningen har været med nu to år i træk.

Du kan læse hele årsberetningen på foreningens hjemmeside på dette link: http://www.hssdj.dk/om-foreningen/aarsberetninger

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk