Manuskripter og redaktion

Manuskripter indsendes til et eller flere af medlemmerne fra redaktionsgruppen.

Redaktionsgruppen
Mads Mikkel Tørsleff - mmtoe@aabenraa.dk
Mariann Kristensen - makr@msj.dk
Mogens Rostgaard Nissen - mrn@dcbib.dk
Merete Bo Thomsen - mbt@dcbib.dk
Klaus Tolstrup Petersen - ktp@dcbib.dk

Vejledning til forfattere og fagfællebedømmere kan findes her.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk