Manuskripter og redaktion

Manuskripter indsendes til et eller flere af medlemmerne fra redaktionsgruppen.

Redaktionsgruppen  
Mads Mikkel Tørsleff - mmtoe@aabenraa.dk

Anne Marie Ludvigsen - rieludvigsen1@gmail.com

Klaus Tolstrup Petersen - ktp@dcbib.dk

Mariann Kristensen - makr@msj.dk

Merete Bo Thomsen - mereteboth@gmail.com

Mogens Rostgaard Nissen - mrn@dcbib.dk

 

Vejledning til forfattere og fagfællebedømmere kan findes her.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk