Kalender

Gottorpbyvandring i Aabenraa: ”Fra suverænitet til mageskiftet med Rusland 1658-1773”

04-04-2022 kl. 15:15 - 17:00

Brundlund Slots portbygning, Aabenraa

Gottorpbyvandringer i Aabenraa

I år er det 300 år siden, at de gottorpske dele af hertugdømmet Slesvig i 1721 blev inkorporeret under Kronen. I den forbindelse arrangerer Historisk Samfund for Sønderjyllands Aabenraa Kreds to kulturhistoriske byvandringer, som opruller Aabenraa/Apenrades gottorpske fortid. En fortid, som nærmest er fortrængt fra byens officielle erindringskultur. Således kigger man forgæves efter den lange gottorpske periode blandt navnene på byens gader og pladser. Gottorperne er også skrevet ud af historien i det oldenborgske portrætgalleri på Det gamle Rådhus. Ikke desto mindre er perioden vigtig som baggrund for byens plattyske og tysksprogede kulturarv. Byvandringerne bør ifølge grænselandshistoriker Jan Wittrup ses som en opfordring til, at vi bruger 300 året til at reflektere over, hvordan vi forvalter og overleverer vores sammensatte slesvigske fortid i grænselandet i dag.

Gottorpbyvandringen mandag den 8. nov. 2021 bærer titlen ”Fra hertugdømmets grundlæggelse til suverænitet fra Danmark 1544-1658”.

Her skal vi bl.a høre om hertug Adolfs grundlæggelse af hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp i 1544, og om Brundlund Slots rolle ifm. delingen af Hertug Hans den Ældres arv i 1581. I Slotsgade hører vi om efterfølgeren hertug Johan Adolfs alliance med sin rige svigermor og i Skibbrogade om den store bybrand i 1610. I kvarteret omkring Skt. Nikolai Kirke handler det om positive udviklinger under hertug Friedrich III, som imidlertid lider tilbageslag pga. den krig og ødelæggelse, som Chr. IVs krigspolitik påfører de gottorpske områder. Derfor forsøger hertug Friedrich III med svensk hjælp at opnå fuld suverænitet over sine slesvigske områder. 

Gottorpbyvandringen mandag den 4. April 2022 bærer titlen ”Fra suverænitet til mageskiftet med Rusland 1658-1773”.

Denne byvandring skildrer en dramatisk periode, hvor det gottorpske hertugdømme af den danske kongemagt bliver set som ”en slange udi Danmarks barm”. Fortællingen fortsætter over tvangsbesættelsen i 1713, inkorporationen i 1721 og slutter ved mageskiftet med Rusland i 1773. Familierne von Saldern og von Günderoth spiller i disse generationer en vigtig rolle i Aabenraa/Apenrades omskiftelige historie. De har efterladt sig synlige spor ikke mindst i Slotsgade, Nybro og Nygade.

Begge byvandringer starter kl. 15.15 foran Brundlund Slots portbygning og varer ca 1 time og 45 min. Deltagelse er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Fortæller er grænselandshistoriker Jan Wittrup, som er formand for Aabenraa Kredsen. Vel mødt.

 Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk