Kalender

Årsmøde i Historisk Samfund for Sønderjylland og foredrag "Den syd- og sønderjyske vikingetid i nyt perspektiv"

23-04-2022 kl. 13:00 - 16:00

Gram Højskole, Slotsvej 19, 6510 Gram.

Årsmøde 2022 holdes på Gram Højskole
Medlemmerne indkaldes til årsmøde lørdag den 23. april kl. 13 på Gram Højskole, Slotsvej 19, 6510 Gram.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning og godkendelse heraf. Årsberetningen for 2021 findes på foreningens hjemmeside hssdj.dk i ugen efter årsmødet.
3. Kassererens beretning og godkendelse heraf. Regnskabet for 2021 findes på foreningens hjemmeside i ugen efter årsmødet.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 8 dage før mødet)
6. Valg til styrelse. På valg er Henrik Skov Kristensen, Carsten Porskrog Rasmussen og Henrik Posselt.
7. Valg af revisorer. På valg er Olaf Krag og Jørn Andersen
8. Eventuelt

Foredrag: "Den syd- og sønderjyske vikingetid i nyt perspektiv"
Som optakt til generalforsamlingen på Gram Højskole lørdag den 23. april kl. 13 holder museumsinspektør Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov foredraget Den førkristne helligdom ved Fæsted-Harreby og dens rolle i vikingetidens Sønderjylland.

Siden Fæsted-guldskatten blev opdaget i 2016, har Museet Sønderskov sammen med et dygtigt hold amatørarkæologer undersøgt egnene omkring Sdr. Hygum,
Fæsted og Harreby; en egn, som ligger i indlandet bag handelsbyen Ribe. På grund af undersøgelserne har vi nu løftet sløret for et førkristent helligt område, som skal knyttes til vikingetidens absolutte aristokrati, oplyser foredragsholderen.

Men hvilken rolle spillede dette område i Sønderjyllands og Danmarks historie; hvilke forbindelser og relationer kan beskrives ud fra fundene, og hvordan tør vi overhovedet vove påstanden, at især Fæsted-Harreby nok var en af vikingetidens vigtigste bebyggelser i hele Norden? 

Alt dette vil blive afsløret ved dagens foredrag.Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk