Mødet på Folkehjem 17. november 1918

17-11-2018 kl. 16:00 - 21:30

Folkehjem

Den 16. og 17. november 1918 mødtes Vælgerforeningen for Nordslesvigs bestyrelse og tilsynsråd med stedfortrædere på Folkehjem i Aabenraa. Her vedtoges ”Aabenraa-resolutionen”, der krævede det slesvigske grænsespørgsmål løst gennem en folkeafstemning: I det nordlige Slesvig under ét, i den mellemste del kommunevis, hvor der blev fremsat ønske herom. På det efterfølgende folkemøde holdt rigsdagsmand H.P. Hanssen sin store tale, hvor han kunne fortælle, at vejen til genforening med Danmark lå åben.

Dagen markeres på Folkehjem efter følgende program:

16.00 Velkomst, hilsen, fællessang

16.30 Foredrag ved Hans Schultz Hansen, Historisk Samfund for Sønderjylland: H.P. Hanssen og genrejsningen af det slesvigske grænsespørgsmål oktober-november 1918, med særligt fokus på mødet på Folkehjem den 18. november 1918 og Aabenraa-resolutionen.

17.15 Foredrag ved Mogens Rostgaard Nissen, Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig: Det slesvigske spørgsmål i København og Mellemslesvig.

17.45 Fællesspisning: buffet med fem retter og ost sluttende med dessert og kaffe/ te.

19.30 Kaj Nissens skuespil om H.P. Hanssen og hans store tale. Fællessange. 

21.30 Afslutning

Tilmelding

Deltagelse koster 250 kr. pr. person inkl. fællesspisning. Der kræves tilmelding. 

Tilmelding skal ske via e-mail til hssdj@hssdj.dk med oplysning om antal ønskede pladser (max. 2 pr. tilmelding) samt tilmelders navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Skriv ”Folkehjem 17. november” i mailens emnefelt. Har man ikke e-mail, kan tilmelding ske pr. telefon 74 6246 83. Tilmeldte får besked ca. 1. oktober med oplysning om deltagelse er mulig og i så fald om betalingsmåden.

--

Mødet på Folkehjem markeres i samarbejde med Sprogforeningen. Sønderjysk Skoleforening, H.P. Hanssens Mindefond og Aabenraa Byhistoriske Forening.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk