Foredragsaften med Henrik Becker-Christensen

27-03-2019 kl. 19:00 - 21:00

Rigsarkivet, Haderslevvej 45, Aabenraa

Foredrag af Henrik Becker-Christensen onsdag d. 27. marts kl 19.00 På Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.

”Det omtalte værk er nu at få…” – grænsedragningen 1918-1920

”Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…”Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hansen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort rede for de forskellige holdninger til grænsespørgsmålet og den proces, der førte frem til de to folkeafstemninger i 1920. Foredraget afrundes med en omtale af afmærkningen af grænsen i marken. Med den nye grænse blev grunden lagt til det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag og - på sigt - et godt forhold mellem Danmark og Tyskland.

Foredraget er også et oplæg til kredsens to kør selv ture senere på året, hvor vi ”on location” vil se på grænsedragningen i ”vores del” af grænsen, dvs. som grænsen forløber i den nuværende Aabenraa kommune.

Efter foredraget er foreningen vært ved en kop kaffe og en småkage, hvor der også vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Arrangør er Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa kreds, men alle er meget velkomne. Deltagelse er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk