Generalforsamling og foredrag om Vore faldnes minde

25-04-2019 kl. 19:00 - 21:00

Landsarkivet, Haderslevvej 45, Aabenraa

Generalforsamling og foredrag om Vore faldnes minde

Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00 på Rigsarkivet i Aabenraa.

Dagsorden ifølge vedtægterne, idet forslag til dagsordenen skal være formanden, Helge Søgaard i hænde på mailen hs.toften5@gmail.com  senest fredag d. 19.april.

I forbindelse med generalforsamlingen holder historikeren, dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa foredraget: Vore faldnes minde - Om en glemt strid om mindesmærkerne over de faldne i Første Verdenskrig.

Hvert sogn fik sit mindesmærke, men i nogle sogne blev der strid, for synet på de faldne var forskelligt. Danske sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. De tysksindede så soldaterne som helte faldet for det tyske fædreland, og i 1930’erne var der hvert år såkaldte ”Heldengedenktage” ved mindesmærkerne.

Det provokerede på dansk side og førte til oprettelsen af foreningen Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere i 1936. Først nu blev våbenstilstandsdagen 11.november indført som årlig dansk mindedag. Sådan har det været siden da.

Der vil blive serveret kaffe og kage.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk