Politimesteraktionen den 26. maj 1944 i Sønderjylland - Foredrag

23-05-2019 kl. 15:00 - 16:00

Rigsarkivet, Aabenraa, Foredragssalen

Politimesteraktionen den 26. maj 1944 i Sønderjylland - Foredrag

Den 26. maj 1944 arresterede besættelsesmagten 26 mænd i Jylland. Halvdelen var politimestre eller andre ledende politifolk. Derfor fik arrestationerne navnet ”politimesteraktionen”. Gratis foredrag på Rigsarkivet, Aabenraa.

Blandt de ramte var politimestrene Aage Agersted, Aarhus, tidligere Aabenraa, E. Brix, Tønder og Martensen-Larsen, Aabenraa samt en række officerer, blandt andet kaptajn P. M. Digmann, Tønder, og oberst S.B. Paludan-Müller, Gråsten. Sidstnævnte, der var chef for grænsegendarmeriet, satte sig imidlertid til modværge og blev dræbt efter en længere ildkamp. I foredraget fortæller forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet i Aabenraa om baggrunden for ”politimesteraktionen” og om dens til dels dramatiske forløb med alvorlige følger for de implicerede.


Pris: Gratis
Ingen tilmelding

 Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk