Søndagstur - grænsedragningen, de specielle forhold

15-09-2019 kl. 14:00 - 17:00

P-plads ved Bingohallen, Madeskovvej 3, 6340 Kruså

Svarer til turen 12. maj i den vestlige del. Denne gang er det den østlige del af landegrænsens forløb, der er i fokus. Med udgangspunkt fra Kruså.

I samarbejde med Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne afvikler Åbenrå kreds søndagsturen 15. september. Temaet er denne gang de specielle forhold mht. grænsedragningen ved den østlige del af Åbenrå kommune.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Bingohallen, Madeskovvej 3, 6340 Kruså, hvor vi fordeles i så få biler som muligt. Men inden vi kører, hører vi om, hvorledes Kruså Kro og Krusågård kom til Danmark. Derefter kører vi over grænsen til Kobbermølle. Her vil fhv. lektor Maike Lohse fortælle os om, hvad der hændte i Kobbermølle i 1920. Derefter går turen til Rønsdam. Vi parkerer ved Fattiggården, hvor vi efter en lille gåtur, indtager vores medbragte kaffe m.m. På gåturen ser vi på de to forskellige grænseovergange og får en kort fortælling om Nyhus-borg. Herefter er der afgang til Padborg, hvor vi skal høre om etaternes indtog efter Genforeningen og høre om den mærkelige grænsedragning ved Paddeborg Station. Turen slutter senest kl. 17. Turleder er HC Jørgensen.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk