J.K. Hansen om sit politiske virke

18-09-2019 kl. 19:30 - 21:00

Frivilllighedens hus i Sønderborg

J.K. Hansen vil fortælle om sit politiske virke. J.K.Hansen skriver selv lidt introduktion:

Mit virke som landpolitiker går fra 29. august 1974 - 21. sep. 1994. Det blev til en periode på 20 år og 23.dage. Jeg havde allerede kort efter valget i 1990, meddelt min kreds, Sønderborg Kredsen, at jeg ikke ville fortsætte efter et kommende valg. Det blev til en lang periode med mange spændende opgaver. Jeg kom meget hurtigt i folketingets  undervisningsudvalg og blev dets formand fra 1977 - 1981. I samme periode  blev jeg valgt til at være den socialdemokratiske gruppes sekretær, en spændende opgave med et ledelses ansvar. Jeg kom i folketingets trafikudvalg  og her  trængte en anden spændende opgave sig på, sikring af den sønderjyske vadehavskyst, det fremskudte dige ved Højer. En anden lokal opgave trængte sig på, det var bygningen af Alssundbroen som blev indviet i 1981. Det skete dog ikke helt uden dramatik. Den daværende trafikminister, Jens Risgaard Knudsen,

gik af og blev erstattet af Knud Heinesen, der var gruppeformand. Ny gruppeformand blev den sønderjyske, folketingsmand, J.K. Hansen. Gruppeformandsposten er den største opgave man kan opnå i folketingsgruppen. Den sidste store post jeg fik tildelt i de 20 år, var trafikministerposten, den blev desværre lidt kort, fra 29. december 1981- 10 september 1982. Inden en ny regering kunne dannes måtte jeg som gruppeformand  2 gange til Dronningen -Dronningerunden. Ministerperioden blev spændende, men den 10 september 1982 gav Anker Jørgensen op og regeringen måtte gå af. Den sønderjyske folketingsmand måtte gå i opposition. Jeg blev formand for folketingets trafikudvalg fra 1984 - 1994. Her blev de store  opgaver planlagt og gennem ført: Storebæltsbroen, Øresundsbroen, det store motorvejs H, elektrificering  af jernbanen. København - Sønderborg. Jeg var i hele oppositions perioden medlems af Nordisk Råd, medlem af Sydslesvigudvalget. Deltager i mange rejser i udlandet i medfør af udvalgsarbejdet. Den 22. september var det slut. I 1998 bleg valgt ind i Sønderjyllands Amts Tekniske Udvalg. for en 4 årig periode, aldrig har jeg lært så meget om den sønderjyske natur, som i de 4 år perioden varede.

Christian Bo BojesenBøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk