LASS markerer 40 år med lokalhistorie

21-09-2019 kl. 12:00 - 16:00

Folkehjem, Aabenraa

40 år med lokalhistorie

Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland -LASS har 40 års jubilæum dette efterår.

LASS har været det væsentligste samlende element indenfor det lokalhistoriske arbejde i Sønderjylland.

Ved oprettelsen blev Institut for Sønderjysk Lokalhistorie – ISL på landsarkivet i Aabenraa hjemstedet for den lokalhistoriske konsulent og sekretariat for LASS. Herfra har der været holdt talrige kurser, seminarer m.m. for de Sønderjyske lokalarkiver, og sammen med konsulentindsatsen har dette været med til at sikre et højt kvalitetsniveau i arkivarbejdet i den yderst historisk bevidste landsdel.

Der er ikke længere er tilknyttet en lokalhistorisk konsulent for området og foreningen fungerer således nu som en sammenslutning af Lokalhistoriske Arkiver i Sønderjylland.

Jubilæet markeres på Folkehjem i Aabenraa lørdag d. 21 september kl 13 - 16.

Blandt talerne vil være: Museumsleder Kim Furdal, Ærø Museum, gennem en lang årrække Lokalhistorisk konsulent. Professor Johs. Nørregaard Frandsen fra Institut for Kulturvidenskaber ved SDU. Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk