Årsmøde

18-04-2020 kl. 13:00 - 16:00

Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Alle medlemmer er velkomne til årsmødet 2020, der afholdes lørdag den 18. april kl. 13.00 på Folkehjem i Aabenraa.

 

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Styrelsens beretning og godkendelse heraf

3. Kassererens beretning og godkendelse heraf

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 8 dage før mødet)*

6. Valg til styrelse. På valg er Hans Schultz Hansen, Mogens Asmund, Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Lars N. Henningsen, Arne Jørgensen og Kristian Pallesen

7. Valg af revisorer. På valg er Olaf Krag og Jørn Andersen

8. Eventuelt

 

*Bemærk at styrelsen med baggrund i hvidvasklovningen indstiller denne nye formulering af første del af paragraf 3 i vedtægterne:

Samfundets styrelse på mindst 17 medlemmer vælges på årsmødet, jf. par. 7, bortset fra de 5 kredsudvalgsformænd, som er selvskrevne medlemmer, jf. par. 4. Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, der tilsammen udgør samfundets bestyrelse og ledelse. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Til varetagelse af daglig drift fungerer et forretningsudvalg, der består af bestyrelsen og eventuelt yderligere et antal medlemmer, således at redaktionsudvalgene for a) Sønderjyske Årbøger, b) Sønderjysk Månedsskrift, og c) Skriftrækken er repræsenteret. 

Eneste ændring er, at der nu også defineres en bestyrelse.

 

Foredrag før årsmødet: Den sønderjyske langfart i 1800-tallet – Aabenraa og Flensborg på hver sin kurs

Som optakt til årsmødet holder museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen et foredrag om ”Den sønderjyske langfart i 1800-tallet – Aabenraa og Flensborg på hver sin kurs”. Englandskrigen 1807-1814 satte den sønderjyske langfart i stå, og da freden endelig kom havde de politiske og økonomiske rammer ændret sig betydeligt. Man måtte langt hen ad vejen begynde forfra. Rederne i Flensborg og Aabenraa valgte nu hver deres kurs. Flensborg satsede på den Vestindienfart på de danske kolonier, der før krigen havde været en betydelig, men mindre del af byens samlede langfart. Aabenraa satsede på skibsbygning og sejlads på nyåbnede oversøiske markeder; først i Sydamerika, senere i Fjernøsten. Foredraget vil belyse de to forskellige strategier og deres betydning for de to byer. Foredragsholderen er medforfatter på det kommende tobindsværk om den sønderjyske søfartshistorie, som Historisk Samfund for Sønderjylland arbejder på at udgive.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk