Endagstur til Ejdersted-området - Fuldtegnet. Der er ikke flere pladser.

27-08-2021 kl. 07:30 - 19:00

Turens program

Halvøen Ejdersted i det sydvestlige Sydslesvig er i dag et tyndt befolket udkantsområde, men i århundreder var det én af de økonomisk førende og tættest befolkede egne i det gamle hertugdømme Slesvig. Ejdersted havde et vidtgående selvstyre og var kendt for sine rige storbønder, hvis specielle gårde, haubargerne, hævede sig som pyramider i det flade marskland.

Ejdersted var dog også et område med stor social ulighed, og fra slutningen af 1500-tallet blev det et sted, som fik de gottorpske hertugers store opmærksomhed.

De byggede både slot og fæstning i hovedbyen Tønning. Vi besøger Tønning om formiddagen. Slot og fæstningsvolde er væk, men byen rummer en storslået kirke og flere markante gamle huse. Sidst i 1700-tallet blev Tønning forbundet med Østersøen via Ejderkanalen, og endnu ligger et mægtigt pakhus fra den tid. Her i Tønning fik det danske mindretal i øvrigt etableret en forpost i 1930’erne under temmelig specielle omstændigheder.

Fra Tønning går turen til Ejdersteds anden gamle hovedby Garding. Byen er ganske lille i dag, men domineres af den store kirke. Herfra kører vi til Hoyerswort. Her sad i 1500-tallet Ejdersteds øverste embedsmand, stalleren Casper Hoyer, der opnåede at blive forfremmet fra storbonde til adelsmand. Han fik bygget en fin renæssanceherregård, og lige ved siden af ligger avlsgården udformet som haubarg. Ud over det oplever vi det specielle flade landskab med gårde, diger og kanaler.

Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen er som vanligt de faglige guides.

Prisen pr. deltager er 550 kr., der dækker bustransport, middag i Tønning og kaffe og kage på Hoyerswort.

Corona medfører både usikkerhed og restriktioner. Udviklingen tegner heldigvis fornuftigt, men tingene kan ændre sig. Vi vil primo august vende tilbage med orientering om de til den tid gældende corona-bestemmelser og -krav samt med yderligere praktisk information..   

 Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk