Tidl. generalkonsul fortæller om afstemningsdagen i 2. zone - afholdes 14. marts 2022

14-03-2022 kl. 18:30 - 21:30

Borgerforeningen, Holm 17, Flensborg

Afstemningen i 2. zone - Flensborg og Mellemslesvig - den 14. marts 1920 viste overalt et stort flertal for at blive ved Tyskland. I zonen som helhed var det 80 %, i Flensborg by 75 %.

Resultatet blev dermed et sviende nederlag for dem, der havde håbet på at følge med 1. zone - Nordslesvig - til Danmark. Resultatet blev imidlertid også afsæt for en ny begyndelse for danskheden i området gennem opbygningen af et dansk mindretal i Sydslesvig.

Foredrag af tidl. generalkonsul dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Aabenraa holder foredrag om afstemningen i Borgerforeningen, Holm 17, Flensborg, lørdag den 14. marts 2021 kl. 18.30.

Arrangeres af Sydslesvigsk Forening, Borgerforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvig kreds.

Nærmere oplysninger, herunder om pris og tilmeldning, kommer senere.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk