Fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen fortæller om bogen ”Diplomat i grænselandet”

21-01-2021 kl. 19:00 - 21:30

Kongesalen, Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Efter foredraget vil der være mulighed for spørgsmål.

Vi slutter af med kaffe og æblekage.

Deltagerantal: Ikke over 100 personer. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet.

Vi følger coronareglerne og bærer mundbind inde på Folkehjem, indtil vi sidder på plads i salen. Der vil være stolebordsopstilling (sidder kun på den ene side) og kagen portionsanrettes.

Tilmelding: Senest mandag, den 18. januar. tilmelde via hjemmesiden: www.aabenraabyhist.dk.

Deltagelse kr. 50. Skal betales ved tilmelding enten på mobilpay 67423 eller på foreningens konto 7910- 0001037558.

Fra kl. 18.00 – 19.00: Salg af bogen ”Diplomat i Grænselandet” til specialpris kr. 148,00.  Vil også kunne købes hvis man er forhindret i at deltage i mødet. Se vedlagte beskrivelse af bogen på www.aabenbyhist.dk

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan ske ved henvendelse til sekretæren, Orla Jensen på

telefon 7462 2244.

Venlig hilsen

Aabenraa Byhistoriske Forening/Historisk Samfund for Sønderjyllands Aabenraa kreds.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk