Historiekursus - Adel og herregårde i Sønderjylland

28-03-2022 kl. 12:00 - 17:00

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Sønderjyllands adels- og herregårdshistorie er præget af kulturmøder. I middelalderen fandt man både kontrasten mellem et adelstæt Østslesvig og et næsten adelstomt Vestslesvig og mødet mellem dansk-sønderjysk adel, som var fremherskende i nord, og holstensk, som bredte sig fra syd. 

​I 1500-tallet forsvandt herregårdene næsten i nord, så de herregårde og adelsmænd, der blev tilbage, blev eksotiske undtagelser i det sønderjyske bondeland, mens der i sydøst var en herregårdstæthed og adelsmagt, vi ikke kender i Danmark nord for Kongeåen. 

​Her opstod en herregårdsdrift, som på én gang indebar meget stor magt over bønderne og udviklingen af moderne landbrug. I 1700-tallet var det slesvig-holstenske ridderskab en særlig og magtfuld provinsadel – forbundet til den danske konge, men i høj grad også til Hertugdømmerne selv. I 1800- og 1900-tallet har det meste af den sydslesvigske adel været klart tysksindet, men visse slægter blev delt af det nationale, og i det 20. århundrede nåede en greve at være den, der talte på de danske sønderjyders vegne ved genforeningsfesten i 1920. 

​Årets historiekursus tager fat på denne spændende, mangfoldige og specielle historie. Vi lægger hovedvægten på det danske Sønderjylland, især i udflugterne, hvor der bliver lejlighed til at komme indenfor på de tre mest markante sønderjyske herregårde, som stadig findes, men Sydslesvigs adels- og herregårdshistorie er også med.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Idrætshøjskolen i Sønderborg og Historisk Samfund for Sønderjylland. 

Læs mere på www.ihs.dkBøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk