Årsmøde 2021 udsættes til september 2021. Nærmere information følger.

24-04-2021 kl. 13:00 - 15:30

Højer Design Efterskole, Søndergade 21, Højer

Årsmøde 2021 udsættes til septemper

Pga. corona-restriktioner har vi besluttet at udsætte mødet til efteråret i håb om, at situationen er en ganske anden – med alle borgere (som selv vil) vaccinerede, med ophævelsen af forsamlingsforbud og med tilladelse til at krydse landegrænsen, så også vores medlemmer syd for grænsen har en chance for at være med.
Vi tror på det og planlægger efter at holde mødet i Højer i september; måske den 4. september eller lørdagen efter. Det orienterer vi mere præcist om i et kommende nummer af indstikket og hjemmesiden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til årsmøde 2021 

Alle medlemmer er velkomne til årsmødet 2021, som der hermed indkaldes til. Det planlagte årsmøde lørdag den 24. april kl. 13.00 på Højer Design Efterskole, Søndergade 21, Højer (den tidligere bonevoksfabrik) er udsat til september 2021. Nærmere information følger


Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning og godkendelse heraf
3. Kassererens beretning og godkendelse heraf
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 8 dage før mødet)
6. Valg til styrelse. På valg er Mikkel Leth Jespersen, Lennart S. Madsen, Mogens Rostgaard Nissen, Anne Marie Overgaard, René Rasmussen og Mette Pilgaard.
7. Valg af revisorer. På valg er Olaf Krag og Jørn Andersen
8. Eventuelt

Foredrag om søfart
Som optakt til årsmødet holder museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen foredrag om sønderjysk søfarts historie. Foredragsholderen bidrager med kapitlet om tiden 1814-1920 til tobindsværket om den sønderjyske søfartshistorie, som Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver i første halvår 2021.

I forbindelse med mødet vil der tillige være fortælling om Højer Design Efterskole ved forstander Kirsten B. Hansen og efter mødet rundvisning i Højer ved museumsinspektør Anne Marie Overgaard.

Følger corona-reglerne

Årsmødet holdes kun, såfremt det nuværende forsamlingsforbud ophæves. Vi opfordrer nu som før medlemmerne til at følge situationen på Historisk Samfunds hjemmeside og i vore nyhedsbreve. Kan årsmødet gennemføres, sker det naturligvis i henhold til gældende corona-regler.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk