Foredrag ved museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen - "Løjt mellem by, land og hav – en særlig søfartshistorie"

28-10-2021 kl. 14:00 - 16:00

Kongesalen på Folkehjem, Aabenraa

Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen holder foredraget: "Løjt mellem by, land og hav – en særlig søfartshistorie"

I løbet af 1700- og 1800-tallet blev Løjt ét af de landsogne, der var mest orienteret mod søfart i hele Sønderjylland. Foredraget vil komme ind på, hvordan og i hvor høj grad løjtinger var med i søfarten, og hvordan det hang sammen med både Aabenraa og udviklingen i landbruget.

Se invitation til arrangementet her, hvor der også er link til tilmelding. 

Historisk Samfund for Sønderjyllands Aabenraa Kreds og Aabenraa Byhistoriske Forening indbyder til arrangementet.

Medlemmer af en eller begge foreninger skal betale 50 kr. for at deltage i arrangmentet, inkl. kaffe og småkage. 

Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland bedes, hvis de samtidig er medlemmer af Aabenraa Byhistoriske Forening, angive dette som medlemsskab.
 

 Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk