Foredragssrække Træk af skibsfartens historie i Sønderjylland - ”Haderslev havn fra tidlig middelalder til i dag”

23-11-2022 kl. 19:30 - 21:30

Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Onsdag den 23. november kl 19.30

 

Haderslev Arkiv- og Museumsforenings efterårets foredragsrække 2022:

Træk af skibsfartens historie i Sønderjylland

Der er 4 foredrag:

  • Tirsdag den 13. oktober kl 19.30: Skibe i øst, søfolk i vest. Sønderjysk søfart 1600-1814
  • Onsdag den 26. oktober kl 19.30: “Verden ligger åben. Sønderjysk søfart 1814-1920”
  • Torsdag den 10. november kl 19.30: ”Fra fragtfart til fritidssejlads”.
  • Onsdag den 23. november kl 19.30: ”Haderslev havn fra tidlig middelalder til i dag”.

Læs mere om foredragsrækken her

Haderslev havn fra tidlig middelalder til i dag

Ved overinspektør Lennart Madsen, Arkæologi i Haderslev, Museums Sønderjylland.

Igennem middelalderen og renæssancen var Haderslev en af de største byer i hertugdømmet. Denne position nåede byen blandt andet i kraft af sin havn, der igennem århundreder var helt central for handelen mellem Østersøen og Vesterhavet. Men skibene blev større, og Haderslev Fjord blev efterhånden til et farvand, der knap kunne besejles. Som havneby mistede byen derfor i 1700-årene helt sin betydning. Først oprettelsen af et privat havneselskab i 1820’erne, der uddybede havnen og etablerede en sejlrende gennem fjorden, genskabte Haderslev som havneby. Havnen fik afgørende betydning for byens udvikling igennem 1800-tallet og godt op i 1900-tallet. Byen kom dog aldrig til at tage del i de oversøiske eventyr, der prægede nabobyerne mod syd. Den blev til noget usædvanligt i Sønderjylland, nemlig en almindelig havneby. Havnen vedblev med at spille en vis rolle for byen helt op til slutningen af 1900-tallet, hvor erhvervshavnen efterhånden blev opgivet, og en kraftig omkalfatring af havneområdet fra erhvervshavn til kontor-, bolig- og fritidsområde blev igangsat. Foredraget vil gennemgå havnens historie fra 1000-tallet og frem til i dag.

Gratis for medlemmer, 50,00 for ikke-medlemmer.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Historie Haderslev, Arkæologi Haderslev og Folkeuniversitetet.

Foredragsrækken bygger på Sønderjysk søfarts historie bd.1-2. Bøgerne kan købes til foredragene.

Fakta om Sønderjysk søfarts historie bd.1-2

Sønderjysk søfarts historie bd.1-2, skrevet af Mikkel Leth Jespersen og Hans Schultz Hansen m.fl., Historisk Samfund for Sønderjylland, 2021. 868 sider, rigt illustreret.

Sønderjysk søfarts historie udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland og med tilskud fra BHJ-Fonden, Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat, Michael Jebsen Fonden og P.J. Schmidt Fonden.

Forfatterne er eksperter i søfartshistorie fra arkiver, museer og universiteter: Flemming Rieck (oldtiden), Bjørn Poulsen (vikingetid og middelalder), Mette Guldberg (1600-1814), Mikkel Leth Jespersen (1814-1920), Karsten Hermansen (tiden efter 1920) samt Martin Rheinheimer (indledning og afrunding).

Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland kan erhverve tobindsværket for 298 kr. For ikke-medlemmer er prisen 498 kr. Bindene sælges kun samlet.

Bøgerne kan købes i hjemmesidens Butik.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk