Besøg hos Egen frivillige brandværn

19-09-2017 kl. 18:30 - 21:00

Vi må desærre aflyse besøget, da der er for få tilmeldinger.

Historisk Samfund for Sønderjylland/Sønderborg kreds.

Sønderborg kreds har et godt samarbejde med de lokalhistoriske arkiver. Vi har arbejdet med Kleinbahn/jernbaner/stationer med Broager og haft en fin rundtur i Augustenborg om huse og deres vedligehold. Vi har nu sat fokus på andre bygninger.

Arrangement i samarbejde med Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv om besøg hos Egen Sogns Frivillige Brandværn.

Tidspunkt: Tirsdag d. 19. september 2017. Kl.18.30 – 21.00

Mødested: Egen Brandstation – Mosevej 1a, Guderup.
Præsentation af Egen Frivillige Brandværn (udstyr m.m.) ved Palle Frederiksen, brandkaptajn.

Afslutning: Egen Forsamlingshus/HOS RISA
Foredrag om Egen Frivillige Brandværns historie v/Palle Frederiksen, brandkaptajn.
Kaffe med kage for egen regning – 60 kr.

Tilmeldingsdato: senest fredag d. 15. september til Henrik Skrydstrup på mail: hsy@esla.dk Oplys venligst også tlf. nummer og/eller e-mail adr.

Lidt information: Egen Sogns Frivillige Brandværn oprettet 18/9-1941.

Først i 1941 kom der gang i arbejdet med et frivilligt brandværn i Egen Sogn. Den første bestyrelse blev valgt med Peter Justesen som formand (Kaptajn), Mathias N. Petersen som kasserer, samt Rasmus Rasmussen, Christian Moos og Jørgen Hymøller. De skulle som deres første opgave forsøge at skaffe midler til indkøb af materiel. Der blev foretaget husstandsindsamling, og sognerådet i Egen Kommune gav også et tilskud på 6.000 kr. Så bestyrelsen kunne sammen med sognerådsformand Jes Miang og sognefoged Hans Bonde gå i gang med at finde et køretøj. Af Fynshav Brugsforening købte man et brugt køretøj, en Chevolet lastvogn årgang 1931, som blev ombygget til udrykningskøretøj. Brandstationen blev indrettet i en kommunal bygning midt i Guderup, der hvor holdepladsen for rutebiler er nu. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Egen Frivillige Brandværn ét af 6 brandværn i Nordborg Kommune. D. 14. maj år 2013 blev en af de største dage i værnet historie. Denne dag holdt værnet indvielse at ny autosprøjte som kommunen havde købt i samarbejde med Egen frivillig brandværn. Indvielsen blev fejret med borgmester Åse Nygaard som klippede den røde snor og indsatte den i driften.

Christian Bo BojesenBøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk