Foredragsrækken Sønderjylland 1913 (4)

19-03-2018 kl. 19:00 - 21:15

Rigsarkivet, Haderslevvej 45, Aabenraa

 

Emne:

Kunst og arkitektur
Fhv. museumsleder Peter Dragsbo: Byggestil.
Kunsthistoriker Grethe Bay: Billedkunst.
 

Baggrund:
Hundredeårs jubilæet for Genforeningen nærmer sig og vil blive markeret med masser af foredrag og arrangementer. Forinden vil det være naturligt at se på det samfund, sønderjyderne forlod.

Hvordan var Sønderjylland i 1913, umiddelbart før krigen brød ud? På hvilken måde havde den preussiske forvaltning præget landsdelen gennem 56 års styre?  Havde fremmedherredømmet kun skyggesider? Bidrog det preussiske styre også til modernisering og fremskridt?

Foredragsrækken vil tage fat på

  • styreform og demokratiske rettigheder      
  • sundhedsvæsen og velfærd
  • undervisning, skolernes indretning og udstyr
  • arkitektur og kunst

For hvert af områderne vil foredragene give et rids af virkeligheden i det Sønderjylland, som fandtes, da Verdenskrigen brød ud, med udblik til situationen i Kongeriget. Foredragene holdes med to korte foredrag á 40 minutter samt efterfølgende spørgsmål, alt i tidsrummet kl. 19.00 -21.15.

Medlemmer har fri entré. For ikke-medlemmer er entreen kr. 50.  Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk