Det Sønderjyske Landbrugs Historie - bind 2

Jernalder, vikingetid & middelalder
Af Per Ethelberg, Nis Hardt, Bjørn Poulsen og Anne Birgitte Sørensen
2012

Pris:
Medlem: 248 kr.
Ikke-medlem: 368 kr.
Varenummer: A82
Beskrivelse

il at skrive de enkelte afsnit er valg en række arkæologer og historikere, som dels er specialister i de pågældende perioder, dels besidder stor viden om både Nord- og Sydslesvig. Der er således ikke tale om en samlet fremstilling, men om en række arbejder hvor hver forsker giver sin vurdering af landbrugshistorien i de respektive tidsaldre. De enkelte afsnit er således i høj grad præget af de pågældende forskeres syn på kulturhistorien, og redaktionelt er der kun i mindre omfang foretaget rettelser og tilpasninger.

Ud over de arkæologiske og historiske data, som direkte kan udledes af kilderne, er der i dette bind gjort flittigt brug af en lang række naturvidenskablige analyser af det arkæologiske materiale. Det drejer sig bl.a. om fosfatanalyserer, pollenanalyser, makrofossilanalyser, kulstof 14 dateringer og dendrokronologiske dateringer.

Der er tale om 2. udgave af bogen, der udkom i 2000. I 2. udgave er enkelte væsentlige opdateringer til teksten indføjet sidst i bogen.


Andre har også kigget på

Missionær Christian Vilhelm Grønning

En slesvigsk missionær i Indien og hans elever i 1800...

Læs mere

Det Sønderjyske Landbrugs Historie - bind 2-4, samlet bestilling

Særdeles favorabelt tilbud ved samlet køb af b...

Læs mere

Det Sønderjyske Landbrugs Historie - bind 3

Det Sønderjyske Landbrugs Historie 1544-1830 Bind...

Læs mere

Andre bøger i samme kategori

Forundringsparat – festskrift til Inge Adriansen

Inge Adriansen døde i slutningen af 2017. Tre å...

Læs mere