Det Sønderjyske Landbrugs Historie - bind 3

Det Sønderjyske Landbrugs Historie 1544-1830

Bind 3
Af Carsten Porskrog Rasmussen
2013

Pris:
Medlem: 248 kr.
Ikke-medlem: 368 kr.
Varenummer: A106
Beskrivelse

Sønderjysk landbrug oplevede store forandringer i de 300 år, som lå mellem reformationen og den nationale konflikts begyndelse.

Land blev inddiget, forsvandt under stormfloder og blev inddiget på ny. Store godser samledes og splittedes. Velstand herskede og krige hærgede. Skellene mellem godsejere, gårdmænd, husmænd, jordløse landarbejdere og tjenestefolk var der hele tiden, og de blev skarpere. Nyheder var derimod kobbelbrug og mejeri-brug, udskiftning og hoveriafløsning, hedeopdyrkning og kartoffeltyskere. Bondens bygninger og redskaber ændrede sig også. Alt dette og meget mere beskriver universitetslektor Carsten Porskrog Rasmussen i bind III af Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Bogen er på 621 sider med et stort antal farveillustrationer.


Andre har også kigget på

Det Ene Fornødne

"Det Ene Fornødne". Nordslesvigske Indre M...

Læs mere

Ensted sogns historie

Redigeret af Lars N. Henningsen 1987 Pris: Medlem: 10 ...

Læs mere

Harmonisering eller Særordning

Sønderjylland som administrativ forsøgsmark e...

Læs mere