Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjyllands bestyrelse

Formand
Hans Schultz Hansen
Østergade 14
6392 Bolderslev
41 71 74 01 (Rigsarkivet Aab.)
hsh@sa.dk

Sekretær
Mogens Asmund
Nørreløkke 5
6200 Aabenraa
40 36 09 38
moas@post.tele.dk

Næstformand
Lars N. Henningsen
Jørgensgård 43 B
6200 Aabenraa
74 62 76 17
larsnhenningsen@gmail.com

Kasserer
Arne Fredsted Jørgensen
Mågen 53
6270 Tønder
51 31 44 17
ilaj5352@gmail.com

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk