Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjyllands bestyrelse

Formand
Hans Schultz Hansen
Østergade 14
6392 Bolderslev
22 40 40 23
hsh@sa.dk

Næstformand
Mikkel Leth Jespersen
Farverhus 126
6200 Aabenraa
40 31 16 17
Mikkellethjespersen@outlook.dk

Kasserer
Arne Fredsted Jørgensen
Mågen 53
6270 Tønder
51 31 44 17
ilaj5352@gmail.com

Sekretær
Mogens Asmund
Nørreløkke 5
6200 Aabenraa
40 36 09 38
moas@post.tele.dk

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk