Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjyllands forretningsudvalg

Formand
Hans Schultz Hansen
Østergade 14
6392 Bolderslev
41 71 74 01 (Rigsarkivet Aab.)
hsh@sa.dk

Medlem
Mogens Rostgaard Nissen
Dansk Centralbibliotek, Flensborg, Postboks 528,
6330 Padborg
2361 6567
mrn@dcbib.dk

Kasserer
Arne Fredsted Jørgensen
Mågen 53
6270 Tønder
51 31 44 17
ilaj5352@gmail.com

Medlem
Finn Bach
Flensborgvej 26, 2.th.
6200 Aabenraa
40 68 20 98
finn.bach@hotmail.com

Medlem
Kristian Pallesen
Sletmarken 38
6310 Broager
61 51 47 88
pallesen6310@gmail.com

Næstformand
Mikkel Leth Jespersen
Bygmarken 4
6360 Tinglev
milj@haderslev.dk

Medlem
Henrik Posselt
Langløkke 10
6200 Aabenraa
30295674
langlokke@bbsyd.dk

Redaktør af Sønderjysk Månedsskrift
Lisette Juhl Hansen
Museum Sønderjylland, - ISL
6200 Aabenraa
ljh@msj.dk

Sekretær
Mogens Asmund
Nørreløkke 5
6200 Aabenraa
40 36 09 38
moas@post.tele.dk

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk