Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjyllands udvalg

Redaktion for Sønderjyske Årbøger

Formand
Mogens Rostgaard Nissen
Dansk Centralbibliotek, Flensborg, Postboks 528,
6330 Padborg
2361 6567
mrn@dcbib.dk

Medlem
Klaus Tolstrup Petersen
Dansk Centralbibliotek, Flensborg, Postboks 528
6330 Padborg
ktp@dcbib.dk

Medlem
Mads Mikkel Tørsleff
Bovvej 2
6330 Padborg
mmtoe@aabenraa.dk

Medlem
Merete Bo Thomsen
Dansk Centralbibliotek, Flensborg
6330 Padborg
mbt@dcbib.dk

Medlem
Kristian Bøgebjerg Arentsen
Postboks 528
6330 Padborg
Kristian_Arentsen@skoleforeningen.de

Medlem
Mariann Kristensen
Sønderborg Slot, Sønderbro 1
6400 Sønderborg
makr@msj.dk

Redaktion for skrifter

Medlem
Henrik Skov Kristensen
Ørstedsgade 24
6400 Sønderborg
henrik.skov.kristensen@natmus.dk

Redaktion for Sønderjysk Månedsskrift

Medlem
Elsemarie Dam-Jensen
Markledgade 20
6240 Løgumkloster
74 74 51 34
elsemariedamjensen@gmail.com

Medlem
Lennart S. Madsen
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev
6100 Haderslev
lema@msj.dk

Hovedredaktør Månedsskriftet
Lisette Juhl Hansen
ISL-LOKALHISTORIE
6200 Aabenraa
ljh@msj.dk

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk