Nyheds arkiv06-07-2017
Sønderjysk æblesaft og pærekraft er et af temaerne i Sønderjysk Månedsskrift
Det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift bringer læserne rundt fra reformationen i Husum, til den grundige nedrivningen efter reformationen af Skt. Annas kapel i Aarup syd for Aabenraa, til Flensborg og redningen af den sønderjyske kirkekunst fra katolsk tid og til Als og de sønderjyske frugtsorter. For nok er Sønderjylland særligt kendt for Gråsten-æblet. Men med udgangspunkt i Claus Petersen Matthiesen og dennes værk, ‘Dansk Frugt’ ser museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff, Museum Sønderjylland - Oldemorstoft, nærmere på de øvrige, mindre kendte eller endda helt glemte sønderjyske frugtsorter. Og han ser på, hvorvidt de kan tænkes stadig at findes. Listen over danske frugtsorter med dybe rødder i hans alsiske hjemstavn er lang. Månedsskriftet fortæller om arbejdet på Oldemorstoft med at få sønderjysk æblesaft og pærekraft til at genopstå af sønderjysk muld.

06-07-2017
PÅ SPORET AF 1. VERDENSKRIG PÅ ZEPPELINBASEN VED TØNDER 9. JULI 2017
“Historier om Danmark” kommer med “Peter & Solvognen” til flyhangaren ved Zeppelinbasen i Tønder den 9. juli. Borgmesteren byder velkommen kl. 10, og så er der ellers masser af programpunkter indtil kl. 15, og publikum kan frit vælge at bruge dagen ved Zeppelinbasen eller plukke specielle programpunkter ud. Mødestedet er Zeppelinbasen ved den gamle flyhangar i Soldaterskoven, Ribelandevej 58H, Tønder. Vært er Museum Sønderjylland, Zeppelin- og Garnisonsmuseum, Støtteforeningen for Zeppelinbasen og Lokalhistorisk arkiv for Gl. Tønder Kommune, og Historisk Samfund for Sønderjylland er til stede med en bogstand. Besøg eller genbesøg Danmarks tydeligste spor fra 1. verdenskrig og den tid, hvor luftskibet var et militært trumfkort.


28-05-2017
Det digitale Historisk Samfund
På ét felt blev 2016 ikke ”rutinepræget”. Foreningen tog sidste år flere skridt, som hver for sig førte os længere ind i den digitale tidsalder. Og ét af dem er, oplyste Hans Schultz Hansen, at Sønderjyske Årbøger fra 1889 til 2013 nu er elektronisk tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.tidsskrift.dk. Årbogen er her i godt selskab med andre historiske tidsskrifter og kulturtidsskrifter, og artiklerne er elektronisk søgbare. Det er tanken, at de kommende årgange skal lægges op med to års forsinkelse, således at adgangen til de nyeste årbøger stadig er en af fordelene ved at være medlem af Historisk Samfund.

28-05-2017
Populær bog er genoptrykt
I 2006 udgav Historisk Samfund for Sønderjylland bogen Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918 redigeret af Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen. Bogen blev med 12 forskellige tema-historier om krigens mange aspekter hurtigt standardværket om landsdelen og den Første Verdenskrig. Som optakt til markeringen af 100-året for krigens slutning i 2018 udsendes den nu i et nyt oplag. Bogen rummer desuden mange fakta- og citatbokse og talrige kendte og navnlig ukendte illustrationer, heraf en del i farver. Den er på 373 sider og indbundet. Prisen for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er 148 kr. og vejledende pris i boghandlen er 248 kr.

29-04-2017
Nyt medlem af styrelsen
Henrik Posselt, Aabenraa, er indtrådt som nyt medlem af styrelsen og forretningsudvalget i Historisk Samfund for Sønderjylland. Han afløser Kim Furdahl, der er udtrådt efter at være udnævnt til leder af museet på Ærø. Henrik Posselt har det seneste år ydet en stor frivillig indsats på foreningens kontor, hvor der er lagt mærke til ham for hans meget kyndige og solide indsats. Med generalforsamlingens godkendelse af nyvalget er der sikret en tæt forbindelse fra kontoret til styrelse og forretningsudvalg. Følgende er genvalgt til styrelsen: Mogens Asmund, Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Lars N. Henningsen, Arne Fredsted Jørgensen, Kristian Pallesen og Hans Schultz Hansen.

28-04-2017
Simon Faber bliver projektleder for Genforeningen 2020
Der er nu sat navn på, hvem der skal lede projektet med at gøre markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020 til en markant begivenhed, der kan give genlyd i hele landet og uden for landets grænser. Valget faldt på Simon Faber, som i dag er selvstændig rådgiver med grænseoverskridende samarbejde som kompetence. Et ansættelsesudvalg med præsidieformand for Markeringen af Genforeningen 2020, Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen i spidsen, valgte Simon Faber ud af et stærkt felt på 48 ansøgere.

19-04-2017
Læs mere i Sønderjysk Månedsskrift
Den økonomiske udvikling på de nordfrisiske øer Før og Sild har sendt ejendomspriserne så meget i vejret, at det har været med til at presse indbyggere væk fra øerne, fordi de ikke har råd til at blive boende. Det skriver forskningschef Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift om turismens stigende betydning for den økonomiske udvikling på de nordfrisiske øer.

25-03-2017
Det er hæder til unge for 11. gang
Blå scene i Øksnehallen dannede søndag formiddag kl. 11.30 rammen om gymnasieskolernes historiekonkurrence. Vi ved, at unge fra Sønderborg er blandt dem, der bliver kaldt på scenen af forhenværende minister og formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, og juryformand, historiker dr.phil. Thorkild Kjærgaard. Så hvorfor ikke møde op og høre, hvad historiefortælling er, når de unge tager fat.

25-03-2017
Foredrags-søndag i Øksnehallen
Historiske Dage i Øksnehallen i København bød søndag på nye oplevelser med foredrag. Mogens Rostgaard Nissen og Klaus Tolstrup Petersen, begge fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, fortæller om mindretallene under overskriften ”I skal ikke blive glemt”.

09-03-2017
Sønderborg Slot efterlyser telefon fra 1920
Museum Sønderjylland er i gang med at planlægge nye permanente udstillinger på Sønderborg Slot, som åbner i begyndelsen af 2019. Og måske kan du som én af vore læsere give en håndsrækning og måske et tip om, hvor man finder et Statstelefon-apparat fra begyndelsen af 1920’erne. Det skal være med et store statsvåben på fronten og påskriften ”Statstelefonen”.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk