Nyheds arkiv21-04-2018
Ny- og genvalg på årsmødet i Sønderborg
Foreningen med det formål at udbrede kendskabet til den sønderjyske historie, Historisk Samfund for Sønderjylland, har på årsmødet i Sønderborg til foreningens øverste ledelse, styrelsen, genvalgt fra venstre René Rasmussen, Tønder, Anne Marie Overgaard, Højer, Mikkel Leth Jespersen, Aabenraa, og Mogens Rostgaard Nissen, Flensborg, mens Mette Pilgaard, Århus, forrest th blev nyvalgt. Lennart Madsen, Haderslev, blev også genvalgt men er ikke med på billedet.

21-04-2018
Trofaste gæster på denne hjemmeside
Den stigende historiske interesse afspejler sig ikke kun i en pæn tilgang af medlemmer, som næsten opvejer den naturlige afgang i Historisk Samfund for Sønderjylland. Foreningen har fortsat2.100 medlemmer og tiltrækker stadig flere yngre. - Interessen afspejler sig også i besøgstallet på foreningens hjemmeside. 10.700 borgere var på hjemmesiden én eller flere gange i 2017. Det er en vækst på 30 procent. - I gennemsnit orienterer 120 gæster sig hver dag om foreningens virksomhed og den sønderjyske historie på hjemmesiden, og på Facebook har foreningen næsten 1.000 følgere. Nogle opslag fanger opmærksomheden hos flere end 3.000 interesserede. 60 procent af vore følgere er mænd, oplyste formanden på årsmødet, som er afviklet i Sønderborg.

11-04-2018
Tilbyder hjemmesiden til Genforenings-markeringen
René Rasmussen, idemanden til hjemmesiden ”Sønderjyderne og den store krig 1914-18” har ikke sat dato på, hvornår de sidste nyheder skal skrives om eftervirkningerne og livet i Sønderjylland efter krigsafslutningen. Men han håber, at hjemmesiden får lov at leve videre i regi af Genforenings-markeringen, så de ca. 90.000 brugere og læsere med interesse for 1. verdenskrig kan fortsætte læsningen af historien om afstemningerne og Genforeningen 1920. - Det kræver penge og tid at videreføre hjemmesiden. Jeg har ingen af delene, så andre må tage over. Og det håber jeg, at nogen gør. Jeg håber også, at det vil lykkes interesserede at arbejde videre med de data, vi har om 1. verdenskrig, så ”Sønderjyderne og den store krig 1914-1918” kan blive drejet mere i retning af en undervisningsside, siger han til hjemmesiden hssdj.dk.


08-04-2018
Indsamler sønderjysk historie søndag den 22. april
Kan du bidrage til fortællingen om sønderjydernes liv i 1960’erne og 1970’erne? Gemmer du på dine LP-plader med sønderjysk 60’er rock? Eller har du stadigvæk dit fotoalbum fra 1970’erne? Så tag det med og kom til Museum Sønderjyllands store indsamlingsdag søndag den 22. april 2018 klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Anledningen er, at museet til efteråret vil vise en udstilling med arbejdstitlen “Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne”. På museerne i Haderslev, Tønder og Aabenraa sætter museet fokus på forskellige dele af sønderjydernes liv i perioden. Museum Sønderjylland vil derfor gerne låne billeder og genstande, der fortæller om netop din oplevelse af en tid med store forandringer. Udstillingen er afhængig af bidrag fra borgerne i Sønderjylland, og museet inviterer derfor til indsamlingsdag søndag den 22. april 2018 klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Kom med dine fotografier og få dem scannet. Hvis du medbringer et USB-stik, er det muligt at få en digital kopi med hjem.

27-03-2018
Konference om "Heimat" i Flensborg
Den 26. april er interesserede velkomne til en lille konference om begrebet 'Heimat' på universitetet i Flensborg. Da emnet betragtes i historisk og kulturhistorisk sammenhæng, kunne medlemmer af Historisk Samfund måske være interesserede.

10-03-2018
Flintens historie og værktøj trækker publikum
Claus Hirch, Haderslev, begejstrer i Øksnehallen i København med sine evner til at behandle flinten fra bl.a. Als og Thy. Han er en del af den sønderjyske stand, hvor bl.a. Museum Sønderjylland og og Historisk Samfund sælger bøger om landsdelens historie.

09-03-2018
Èndagsturen søndag den 27. maj 2018
I 2018 byder rejseprogrammet på to udflugter: en ny endagstur til det sydlige Holsten – til Ahrensburg, Wandsbek og Reinbek – og en tredagestur til Braunschweig-Wolfenbüttel-Helmstedt, som er en reprise af 2017-rejsen. Begge udflugter er traditionen tro med Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen som de fagligt kyndige og underholdende fortællere. Tilmelding/deltagelse Tilmelding til udflugterne senest tirsdag den 3. april pr. mail på udflugt.hssdj@gmail.com. Hvis du/I er interesseret i begge ture – så send venligst en mail pr. tur, mærket henholdsvis ”Holsten 2018” og ”Braunschweig 2018”. Oplys ønsket antal deltagere, navn(e), adresse(r) og telefonnr. Ved overtegning foretages udvælgelse ved lodtrækning. Vi stiler efter at kunne give en tilbagemelding om deltagelse (eller ej) medio april. Derefter vil vi sende flere programoplysninger og betalingsanvisning mv. Er der spørgsmål af praktisk art, kan turenes administrator, Mogens Asmund, træffes på telefon 40 36 09 38.

16-02-2018
Erling Læbel Madsen 1943-2018
Natten til tirsdag den 13. februar afgik formanden for Aabenraa kredsen inden for Historisk Samfund for Sønderjylland, Erling Læbel Madsen, ved døden. Endnu lørdag aften var Erling ordstyrer ved afstemningsfesten på Folkehjem, og ingen af os havde regnet med, at det blev sidste gang, vi skulle se ham.

14-02-2018
Efterspurgt bog i nyt oplag
Bogen Den sorte dag ved Moulin-sous-Touvent må have ligget under mange juletræer. Den udkom 1. november sidste år, og blot tre måneder senere var hele første oplag væk. Udgiveren, Historisk Samfund for Sønderjylland, besluttede at trykke et andet oplag, og det er nu leveret fra trykkeriet. Med andre ord - bogen kan igen købes. For medlemmer er prisen kun 98 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 149 kr. Bogen handler om den dag i Første Verdenskrig, der kostede flest sønderjyder livet. Forfatterne René Rasmussen og Martin Bo Nørregård forsøger ved hjælp af tysk, fransk og sønderjysk kildemateriale, et meget stort fotomateriale og helt nytegnede kort at komme så tæt på begivenheden som muligt og besvare spørgsmålene: Hvad skete der egentlig i skyttegravene ved Moulin den 6. juni 1915? Hvad var baggrunden for angrebet, og hvordan forløb kampene? Hvorfor gik det så galt?

08-02-2018
Byggerier fremstår som forvandlet
To gode sønderjyske eksempler på, at byggestile kan forvandles, ses i Gråsten og Sønderborg, hvor arkitekten Prale fra Flensborg i 1800-tallet tegnede bl.a. kurhotellet i Gråsten og tårnet på Sct. Marie kirke i Sønderborg. Billedet på forsiden viser Gigthospitalet i Gråsten i dets oprindelige arkitektur. Synet af kurhotellet i Gråsten skulle give beskueren associationer til Tysklands middelalderlige storhedstid. Det lykkedes, og den treetagers bygning med det stejle saddeltag blev et pragtstykke i murstensgotik.

08-02-2018
Fortidsminder på Apple og Google grundene ved Aabenraa
Arkæologerne fra Museum Sønderjylland er i gang med at finde ny Danmarkshistorie på den jord, Apple og Google har købt ved Aabenraa for at opføre Europas største datacentre. Museumsinspektør Per Ethelberg oplyser, at der på Apple-grunden er fundet 39 områder med væsentlige jordfaste fortidsminder, og at der på Google-grunden er fundet 10 arkæologiske områder. Fortidsminderne består overvejende af huse, gårdanlæg og landsbyer fra slutningen af bondestenalderen (2400 f.Kr.) til tidlig middelalder (1000-1200 e.Kr.). Der er imidlertid også fundet andre typer fortidsminder, f.eks. en gravplads med urnegrave fra ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.) og fire gravhøje, som daterer sig fra stridsøksetid til ældre bronzealder (2800-1000 f.Kr.). Mange spændende resultater venter, og Museum Sønderjyllands arkæologiske enhed kommer til at være beskæftiget ved Kassø igennem hele 2018. Du kan læse mere om arkæologernes arbejde i Sønderjysk Månedsskrift nr. 1/2018, som er udkommet februar.

05-02-2018
Sådan var det at være generalkonsul
Tidligere generalkonsul dr. phil Henrik Becker-Christensen, Aabenraa, fortæller i et foredrag om sin tid som generalkonsul i Flensborg. Det gør han den 15. marts kl. 19 i forlængelse af generalforsamlingen i Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvig kreds, som begynder kl. 18.15. Alle er hjertelig velkomne.

30-11-2017
Hvad er vigtigt for borgerne?
Det skal fejres, at Sønderjylland i 1920 blev genforenet med resten af Danmark. Derfor afsættes der i finansloven penge af til en markering af jubilæet for genforeningen med Sønderjylland. Der afsættes to mio. kr. i 2018 og fire mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2020 til tiltaget. I Tønder kan man se frem til en renovering af flyhangaren i Soldaterskoven. Den tilgodeses også i finansloven, med et tilskud på i alt 3,0 mio. kr. i 2018. Politik også på dagsordenen i Padborg torsdag den 14. december, hvor de seneste års historie er i fokus ved en offentligt foredragseftermiddag i Lyren 1, Padborg, kl. 16-18. Der stilles skarpt på valgåret 2017 i foredrag og debat om den aktuelle politiske udvikling.

30-11-2017
Mindretals-unge smider tøjet
Apropos foredraget om valget og den aktuelle politiske udvikling, som er afviklet i Lyren 1, Padborg, så gjorde det tyske mindretals ungdomsorganisation Junge SPitzen sig bemærket op til kommunalvalget med en kalender: Æ Kalende2018, S – for sexy, skriver grænselandskronikøren i Sønderjysk Månedsskrift.

30-11-2017
Trekantshandel - grænseland
I år er det 100 år siden, Danmark solgte de vestindiske øer. Trekantshandel med rom, sukker og slaver ydede bidrag til handelsbyerne Flensburgs og Aabenraas rigdom. Hvor synlige var kolonierne, og hvor kan man finde spor af kolonitiden i dag? Det fortæller oplægsholderne Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland og Marco Petersen, Dansk Centralbibliotek i Flensborg, om på den 7. december kl. 16-18 i Lyren 1, Padborg. I pausen er der kaffe og kage. Arrangementet bliver simultantolket. Deltagelse er gratis. Region Sønderjylland/Schleswig og KulturFokus arrangerer.


13-11-2017
Forfatter-succes i Nordborg
80-årige Christen Duus fik mere end fuld opbakning, da han på Lokalhistorisk Arkiv på Løjtertoft i Nordborg fortalte om sin bog "Fokkegilde og Flyverskjul". Så mange mødte op, at foredraget måtte gentages. Dem, der ikke var plads til, gik hjem men kom tilbage, så der også var fuldt hus ved foredrag nr. to samme eftermiddag. Og de fremmødte stod i kø for at få deres indkøbte bog signeret. Det blev en succesfuld eftermiddag for det historie-interesserede Nordals.

07-11-2017
Slægtsforskermesse med mulighed for gode bogkøb
På Rigsarkivet i Aabenraa holdes lørdag den 18. november kl. 10-17 en slægtsforskermesse, der samtidig byder på mulighed for til meget favorable priser at købe både alle nye og også ældre og mere sjældne eksemplarer af Historisk Samfund for Sønderjyllands mange bogudgivelser. Også andre historiske bøger, vi har fået fra bl.a. dødsboer, kan købes. På messen vil arkiver, institutioner og forlag, der beskæftiger sig med slægtsforskning, præsentere sig og give besøgende inspiration til slægtsforskning og lokalhistorie. Derudover holdes miniforedrag, og der vil bl.a. blive fortalt om slægtsforskning og ejendomshistorie både nord og syd for Kongeåen såvel som i Sverige og Tyskland. Har du ikke mulighed for at besøge slægtsforskermessen, har du altid mulighed for at kigge ind i vores bogbutik på Rigsarkivet i Aabenraa og gå op opdagelse i det store udvalg af nye og gamle bøger.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk