Nyheds arkiv


09-10-2018
Ny bog fra Historisk Samfund for Sønderjylland
Dronning Margrethe indledte kampen – Erik af Pommern tabte den

04-10-2018
Kilderne har da helbredende kraft
Oktober-udgaven af Sønderjysk Månedsskrift byder på seks artikler om sønderjydernes liv, historie, sagn og helligkilder.


18-09-2018
Da konfirmander fik et lommeur…
Da lommeuret var symbolet på overgangen til de voksnes rækker.

01-08-2018
Fokus på Sønderjylland under Første Verdenskrig
I 100-året for Første Verdenskrigs afslutning byder Jaruplund Højskole ved Flensborg 20.-26. august på et indholdsrigt kursus med fokus på Sønderjylland og sønderjydernes deltagelse i krigen. Kurset vil formidle fortællingerne om Sønderjylland og 1. Verdenskrig gennem den nyeste forskning. Museumsinspektør René Rasmussen holder oplæg om "Frontliv, faneflugt og fangelejr" og "Sønderjyder i Den store krig 1914-1919" og tager også deltagerne med på en tur til Zeppelinmuseet ved Tønder, hvor tyskerne fra 1914 til 1918 havde en af kejserrigets store luftskibsbaser. Historikeren Claus Bundgaard Christensen, senest kendt fra DR's "Historien om Danmark", fortæller om krigen set med soldaternes øjne, og historiker Jørn Buch medvirker bl.a. med historien om Versaillesfreden og dens konsekvenser. Kurset byder også på en tur til det østlige Sønderjylland med besøg ved mindesteder og Sønderborg Slot. Se mere på www.jaruplund.com Du kan også her på siden læse om og evt. bestille bøgerne Sønderjyderne og Den store krig og Den sorte dag ved Moulin.

04-07-2018
Genforeningen 2020 har åbnet ny hjemmeside med aktiviteter og events
Den officielle hjemmeside for Genforeningen 2020 er nu i luften. Frem mod 100-året for Genforeningen i 2020 henvender siden https://genforeningen2020.dk/ sig særligt til arrangører, der har lyst til at tage del i markeringen. Jubilæumsåret 2020 vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet, både lokalt, regionalt og nationalt. Aktiviteterne kan både være forankret i det lokale foreningsliv, kulturelle og sportslige begivenheder, konferencer og udstillinger og samarbejder på tværs af landegrænsen.

16-06-2018
En folkesport at omgå loven? Noget tyder på det - på Als og Sydfyn....
Mon det tidligere har været en folkesport at omgå loven? Noget tyder på det - helt tilbage i 1400-tallet. Kong Christian 1. forbød således omkring ca. 1474-81 fremmede købmænd at handle med andre på Als end indbyggerne i Sønderborg. Også i 1600-tallet måtte præsterne på kongens bud advare menighederne på Als og Sydfyn om, at handel med kvæg og heste fra Als til Sydfyn var ulovlig. Købstæderne havde i senmiddelalderen monopol på handel i og omkring byen. Men Als og Sydfyn havde som alle egne i Danmark ulovlige havne, som kongemagten forsøgte at bekæmpe for at bevare købstædernes monopol med handlen, bl.a. for at sikre sig toldindtægter. De gentagne kongelige forbud mod handlen tyder på et reelt problem med ulovlige havne.

13-06-2018
Flyt H.P. Hanssen-monumentet til Folkehjem
Historisk Samfund for Sønderjylland blander sig nu i debatten om, hvor af H.P. Hanssen-monumentet bør stå i Aabenraa, efter at det er flyttet flere gange. Foreningen støtter tanken om en flytning til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. Det skal ikke længere flyttes rundt på i Genforeningshaven efter skiftende anlægsbehov. Der er ikke brug for flere halve løsninger. Nu må monumentet for Aabenraas største historiske skikkelse sikres en værdig og permanent placering, fremhæver formanden Hans Schultz Hansen og fortsætter:

11-06-2018
Flere flotte anmeldelser
Rækken af flotte anmeldelser af bogen Den sorte dag ved Moulin fortsætter. I Våbenhistorisk Tidsskrift skriver Lars Neumann over en hel side i sin anmeldelse, at bogen er yderst levende skrevet.... spændende og absolut læseværdig, ”ikke blot for de der har en speciel interesse i det danske mindretals historie eller i første verdenskrig men for alle, som interesserer sig for dansk militærhistorie, og den kan anbefales på det varmeste." Og i tidsskriftet Alt om Historie fremhæves bogen som en lille fin købeværdig bog under BOGTIPS. Ikke kun anmelderne er begejstrede for bogen Den sorte dag ved Moulin. Allerede et par måneder efter bogens udgivelse sidste år var der så tæt på udsolgt, at et nyt oplag blev trykt. Og salget fortsætter i fuld fart. Mange vil også gerne vide mere om Første Verdenskrig og bestiller derfor samtidigt bogen Sønderjyderne og Den store krig. Den sorte dag koster 98 kr. For ikke-medlemmer er prisen 148 kr. Sønderjyderne og Den store krig koster 148 kr. For ikke-medlemmer er prisen 248 kr. Du kan bestille bogen eller bøgerne ved at klikke på Butik. Portoen er 50 kr. uanset antal bøger.

01-05-2018
En port mod Europa
En port mod Europa I slutningen af juli holder Jaruplund Højskole ved Flensborg i samarbejde med Dansk-Tysk Selskab et ugelangt kursus med overskriften "En port mod Europa". Udgangspunktet er at bruge Sydslesvig til at lære noget om Tyskland i dag. På højskolen mener man, at Danmark har meget at lære af tysk kultur, tysk politik og vilje til at bearbejde en vanskelig historisk arv. På kurset vil en række fremtrædende danskere og sydslesvigere hjælpe deltagerne med at åbne øjnene for nutidens Tyskland. Se mere om dette kursus og en række andre kurser på www.jaruplund.com

24-04-2018
Forfatter 40 år i historiens tjeneste
Tidligere arkivar, dr. phil. Lars N. Henningsen, Jørgensgård, Aabenraa, blev på årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland hædret for sit 40-årsjubilæum som medlem af foreningens styrelse. - Historisk Samfund skylder Lars Henningsen en hjertelig tak for indsatsen i de fire årtier som redaktør af skriftrækken og årbogen, som formand og næstformand, som medlem af egnsvandringsudvalget, som forfatter til talrige skrifter på vort forlag og artikler i vore tidsskrifter samt som en flittig foredragsholder i regi af Historisk Samfund for Sønderjylland . Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i det kommende tiår, lød det i hyldesten fra foreningens nuværende formand Hans Schultz Hansen.

21-04-2018
Ny- og genvalg på årsmødet i Sønderborg
Foreningen med det formål at udbrede kendskabet til den sønderjyske historie, Historisk Samfund for Sønderjylland, har på årsmødet i Sønderborg til foreningens øverste ledelse, styrelsen, genvalgt fra venstre René Rasmussen, Tønder, Anne Marie Overgaard, Højer, Mikkel Leth Jespersen, Aabenraa, og Mogens Rostgaard Nissen, Flensborg, mens Mette Pilgaard, Århus, forrest th blev nyvalgt. Lennart Madsen, Haderslev, blev også genvalgt men er ikke med på billedet.

21-04-2018
Trofaste gæster på denne hjemmeside
Den stigende historiske interesse afspejler sig ikke kun i en pæn tilgang af medlemmer, som næsten opvejer den naturlige afgang i Historisk Samfund for Sønderjylland. Foreningen har fortsat2.100 medlemmer og tiltrækker stadig flere yngre. - Interessen afspejler sig også i besøgstallet på foreningens hjemmeside. 10.700 borgere var på hjemmesiden én eller flere gange i 2017. Det er en vækst på 30 procent. - I gennemsnit orienterer 120 gæster sig hver dag om foreningens virksomhed og den sønderjyske historie på hjemmesiden, og på Facebook har foreningen næsten 1.000 følgere. Nogle opslag fanger opmærksomheden hos flere end 3.000 interesserede. 60 procent af vore følgere er mænd, oplyste formanden på årsmødet, som er afviklet i Sønderborg.

11-04-2018
Tilbyder hjemmesiden til Genforenings-markeringen
René Rasmussen, idemanden til hjemmesiden ”Sønderjyderne og den store krig 1914-18” har ikke sat dato på, hvornår de sidste nyheder skal skrives om eftervirkningerne og livet i Sønderjylland efter krigsafslutningen. Men han håber, at hjemmesiden får lov at leve videre i regi af Genforenings-markeringen, så de ca. 90.000 brugere og læsere med interesse for 1. verdenskrig kan fortsætte læsningen af historien om afstemningerne og Genforeningen 1920. - Det kræver penge og tid at videreføre hjemmesiden. Jeg har ingen af delene, så andre må tage over. Og det håber jeg, at nogen gør. Jeg håber også, at det vil lykkes interesserede at arbejde videre med de data, vi har om 1. verdenskrig, så ”Sønderjyderne og den store krig 1914-1918” kan blive drejet mere i retning af en undervisningsside, siger han til hjemmesiden hssdj.dk.


08-04-2018
Indsamler sønderjysk historie søndag den 22. april
Kan du bidrage til fortællingen om sønderjydernes liv i 1960’erne og 1970’erne? Gemmer du på dine LP-plader med sønderjysk 60’er rock? Eller har du stadigvæk dit fotoalbum fra 1970’erne? Så tag det med og kom til Museum Sønderjyllands store indsamlingsdag søndag den 22. april 2018 klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Anledningen er, at museet til efteråret vil vise en udstilling med arbejdstitlen “Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne”. På museerne i Haderslev, Tønder og Aabenraa sætter museet fokus på forskellige dele af sønderjydernes liv i perioden. Museum Sønderjylland vil derfor gerne låne billeder og genstande, der fortæller om netop din oplevelse af en tid med store forandringer. Udstillingen er afhængig af bidrag fra borgerne i Sønderjylland, og museet inviterer derfor til indsamlingsdag søndag den 22. april 2018 klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Kom med dine fotografier og få dem scannet. Hvis du medbringer et USB-stik, er det muligt at få en digital kopi med hjem.

27-03-2018
Konference om "Heimat" i Flensborg
Den 26. april er interesserede velkomne til en lille konference om begrebet 'Heimat' på universitetet i Flensborg. Da emnet betragtes i historisk og kulturhistorisk sammenhæng, kunne medlemmer af Historisk Samfund måske være interesserede.

10-03-2018
Flintens historie og værktøj trækker publikum
Claus Hirch, Haderslev, begejstrer i Øksnehallen i København med sine evner til at behandle flinten fra bl.a. Als og Thy. Han er en del af den sønderjyske stand, hvor bl.a. Museum Sønderjylland og og Historisk Samfund sælger bøger om landsdelens historie.

09-03-2018
Èndagsturen søndag den 27. maj 2018
I 2018 byder rejseprogrammet på to udflugter: en ny endagstur til det sydlige Holsten – til Ahrensburg, Wandsbek og Reinbek – og en tredagestur til Braunschweig-Wolfenbüttel-Helmstedt, som er en reprise af 2017-rejsen. Begge udflugter er traditionen tro med Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen som de fagligt kyndige og underholdende fortællere. Tilmelding/deltagelse Tilmelding til udflugterne senest tirsdag den 3. april pr. mail på udflugt.hssdj@gmail.com. Hvis du/I er interesseret i begge ture – så send venligst en mail pr. tur, mærket henholdsvis ”Holsten 2018” og ”Braunschweig 2018”. Oplys ønsket antal deltagere, navn(e), adresse(r) og telefonnr. Ved overtegning foretages udvælgelse ved lodtrækning. Vi stiler efter at kunne give en tilbagemelding om deltagelse (eller ej) medio april. Derefter vil vi sende flere programoplysninger og betalingsanvisning mv. Er der spørgsmål af praktisk art, kan turenes administrator, Mogens Asmund, træffes på telefon 40 36 09 38.

16-02-2018
Erling Læbel Madsen 1943-2018
Natten til tirsdag den 13. februar afgik formanden for Aabenraa kredsen inden for Historisk Samfund for Sønderjylland, Erling Læbel Madsen, ved døden. Endnu lørdag aften var Erling ordstyrer ved afstemningsfesten på Folkehjem, og ingen af os havde regnet med, at det blev sidste gang, vi skulle se ham.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk