Nyheds arkiv


28-11-2020
MEDLEMSKAB SOM JULEGAVE
Mangler du en god julegave, der holder længe og ikke behøver byttes?04-06-2020
GRÆNSELAND, FØRSTE VERDENSKRIG OG DE FALDNE
Forestil dig, at en krig – eller ny corona-virus – i løbet af få år ville koste næsten 200.000 unge danske mænd livet.

01-06-2020
TV-serien Grænseland inspirerer til fordybelse
To tobindsværk fra Historisk Samfund får ny aktualitet med DR-serien

28-05-2020
Bogaktuelle tilbud efter DR’s to første afsnit af ”Grænseland”
Som vi så i de første episoder af Danmarks Radios store historiske satsning "Grænseland", var årene fra 1840 via 1864 helt frem til Første Verdenskrig en periode, hvor de nationale modsætninger i Slesvig blev stadig skarpere. Vil du læse om periodens stormfulde sønderjyske historie, kan Historisk Samfund for Sønderjylland varmt anbefale Sønderjyllands Historie i to bind, hvor bind 2 ved Hans Schultz Hansen og Henrik Becker-Christensen omhandler den nationale konflikt mellem dansk og tysk fra begyndelsen af 1800-tallet. Hans Schultz Hansens nye to-binds biografi om H.P. Hanssen – de danske sønderjyders førstemand – dækker hele perioden fra 1880’erne til og med Genforeningen.

15-05-2020
Bogaktuelle tilbud efter DR’s første afsnit af ”Grænseland”
Som vi så i søndagens første episode af Danmarks Radios store historiske satsning "Grænseland", var årene fra 1840 til 1864 tiden, hvor de nationale modsætninger opstod, blev skærpet og resulterede i den første slesvigske krig 1848-50.

05-05-2020
Befrielsen - og det, der fulgte
Vi har fejret 75-året for befrielsen efter tyskernes besættelse af Danmark. Straks begyndte retsopgøret, og mere end 5000 såkaldte landssvigere var indespærret i Fårhuslejren, som var det ny navn for Frøslevlejren. Fangerne kom fra hele landet og omfattede prominente nazister, en række intellektuelle og højtstående fra SS og Schalburgkorps. Op mod to tredjedele af fangerne var dog fra det tyske mindretal i Sønderjylland. For dem har Fårhuslejren altid været symbolet på den uretfærdighed, de følte sig udsat for Lederen af Frøslevlejrens Museum, dr.phil. Henrik Skov Kristensen, er forfatter til både bogen “Straffelejren” og “Gerningsmænd eller ofre?”.Begge bøger er tæt på udsolgt, men kan altså stadig købes - enkeltvis eller samlet til en favorabel pris. Læs mere om bøgerne I hjemmesidens Butik

04-05-2020
Historisk Samfund følger op efter hvert afsnit af DR's ”Grænseland” – DR1’s nye store serie om Danmarks genforening
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. DR markerer det historiske jubilæum med en stort anlagt serie i fire dele, der starter søndag den 17. maj 2020. Lars Mikkelsen er vært på ”Grænseland”, der zoomer ind på perioden 1840-1920.

17-04-2020
De, som blev tilbage
Forrest står en lille dansksindet familie, en enlig moder med to børn, faderen mangler; måske er han på arbejde? Måske er han faldet i krigen?

16-04-2020
Sange skaber fællesskab i 2020 – Mon revolutionsudgave af Den blaa Sangbog også gjorde det for 100 år siden ved genforeningen?
Sangens betydning for danskheden i tyskertiden var som led i den sproglige og kulturelle kamp stor. De danske nordslesvigeres foretrukne sangbog var Den blaa Sangbog, som udkom første gang i 1867.

18-02-2020
Vil du være en del af vores succes?
Historisk Samfund for Sønderjylland er inde i en frugtbar periode med høj aktivitet – ikke mindst her i 100-året for Genforeningen.

14-02-2020
Fuldt hus til valgaften i Sønderborg
Kan man lave live-TV fra afstemningen om Genforeningen for 100 år siden? Jooh. Det gik så glimrende i Sønderborg, hvor publikum genoplevede de to folkeafstemninger den 10. februar og den 14. marts 1920 i en moderne form.

30-01-2020
En krønike om et grænselandsdrama
Efter at den nye dansk-tyske grænse blev fastlagt i 1920, blev forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet udfordret til det yderste. Det er et grænselandsdrama i 100 år, som er samlet i bogen Den delte by”.

30-01-2020
Sønderjysk Månedsskrift nr. 1 i 2020
Læs om måling af matrikler i tyskertiden, apotekeren Rafalski i Skærbæk og hans skurkestreger og de fire Mærsk-gårde i Ballum-marsken

06-01-2020
Valgkampen om den nye grænse er i gang
I disse dage og uger for 100 år siden blev der i hele Slesvig kæmpet hårdt - men med forholdsvis fredelige midler iblandet fake-news og hærværk i en følelsesladet valgkamp om den nye landegrænse. Oplev det ved 3 spændende arrangementer.

17-12-2019
Bedste bog
Kristeligt Dagblad har bedt avisens mange boganmeldere pege på den bog fra i år, de synes bedst om.

15-12-2019
Genforeningen skabte nutidens Danmark
Udtaler formanden for Historisk Samfund Hans Schultz Hansen i Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6.

15-11-2019
Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift
Læserne bringes med til et søslag ved Falkland i 1. Verdenskrig, til et skæbnefællesskab med amerikanere den 18. april 1864, dykker ned i skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller-slægtens rødder og i en grænselandskronik giver Poul-Erik Thomsen sit syn på bl.a. manglende tysk-kundskaber,

08-11-2019
Læs Sønderjyske Årbøger på nettet
127 årgange af Sønderjyske Årbøger kan gratis læses på tidsskrift.dk

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk