Nyheds arkiv


11-07-2021
Du får alle medlemsfordele straks ved indmeldelse
Første forsendelse med bøger er portofri


28-11-2020
MEDLEMSKAB SOM GAVE
Mangler du en god gave, der holder længe og ikke behøver byttes?

27-11-2020
”Min mor græd af glæde, da hun så, hvor tyk jeg var blevet!”
Juleskibet Kong Haakon ankom ved juletid til Flensborg. Skibet var fyldt med mad og andre gode sager – og disse gode sager med mange kalorier var eftertragtede!

06-10-2020
Vellykket årsmøde
Med næsten et halvt års corona-relateret forsinkelse blev årsmøde 2020 i Historisk Samfund for Sønderjylland den 3. oktober holdt på Folkehjem i Aabenraa.

25-09-2020
Reklame for afstemningsresultatet om Genforeningen i 1920
På genforeningsstenen i Lavensby på Als er der klar tale om afstemningsresultatet om Genforeningen i 1920: ”10/2 1920 stemte vi os hjem til Danmark med 150 danske stemmer mod 1 tysk”.

02-07-2020
Sprog, klasse og særinteresser i Slesvig
Det er som regel de sproglige forhold, der anvendes som forklaring på det historiske hertugdømme Slesvigs gradvise opløsning i treårskrigen, krigen i 1864 og endeligt ved delingen i 1920. Men holder denne opfattelse?

02-07-2020
Da spådomme gik i opfyldelse
Da kong Christian X’s ridt over den gamle Kongeågrænse og de store festligheder på Dybbøl var vel overstået, var det tid til en rejse rundt i de genvundne landsdele.

26-06-2020
Lille bog om stor arkitekt
“Jep Fink - Genforeningsarkitekten” er titlen på en 108 sder bog, som Aabenraa Byhistoriske Forening har udgivet.

16-06-2020
Kunstnergaven af 1920 en katalysator for udvikling af museumsvæsenet i Sønderjylland
Og en 100 år gammel vision præger fortsat det sønderjyske museumsvæsen.

04-06-2020
GRÆNSELAND, FØRSTE VERDENSKRIG OG DE FALDNE
Forestil dig, at en krig – eller ny corona-virus – i løbet af få år ville koste næsten 200.000 unge danske mænd livet.

01-06-2020
TV-serien Grænseland inspirerer til fordybelse
To tobindsværk fra Historisk Samfund får ny aktualitet med DR-serien

28-05-2020
Bogaktuelle tilbud efter DR’s to første afsnit af ”Grænseland”
Som vi så i de første episoder af Danmarks Radios store historiske satsning "Grænseland", var årene fra 1840 via 1864 helt frem til Første Verdenskrig en periode, hvor de nationale modsætninger i Slesvig blev stadig skarpere. Vil du læse om periodens stormfulde sønderjyske historie, kan Historisk Samfund for Sønderjylland varmt anbefale Sønderjyllands Historie i to bind, hvor bind 2 ved Hans Schultz Hansen og Henrik Becker-Christensen omhandler den nationale konflikt mellem dansk og tysk fra begyndelsen af 1800-tallet. Hans Schultz Hansens nye to-binds biografi om H.P. Hanssen – de danske sønderjyders førstemand – dækker hele perioden fra 1880’erne til og med Genforeningen.

15-05-2020
Bogaktuelle tilbud efter DR’s første afsnit af ”Grænseland”
Som vi så i søndagens første episode af Danmarks Radios store historiske satsning "Grænseland", var årene fra 1840 til 1864 tiden, hvor de nationale modsætninger opstod, blev skærpet og resulterede i den første slesvigske krig 1848-50.

05-05-2020
Befrielsen - og det, der fulgte
Vi har fejret 75-året for befrielsen efter tyskernes besættelse af Danmark. Straks begyndte retsopgøret, og mere end 5000 såkaldte landssvigere var indespærret i Fårhuslejren, som var det ny navn for Frøslevlejren. Fangerne kom fra hele landet og omfattede prominente nazister, en række intellektuelle og højtstående fra SS og Schalburgkorps. Op mod to tredjedele af fangerne var dog fra det tyske mindretal i Sønderjylland. For dem har Fårhuslejren altid været symbolet på den uretfærdighed, de følte sig udsat for Lederen af Frøslevlejrens Museum, dr.phil. Henrik Skov Kristensen, er forfatter til både bogen “Straffelejren” og “Gerningsmænd eller ofre?”.Begge bøger er tæt på udsolgt, men kan altså stadig købes - enkeltvis eller samlet til en favorabel pris. Læs mere om bøgerne I hjemmesidens Butik

04-05-2020
Historisk Samfund følger op efter hvert afsnit af DR's ”Grænseland” – DR1’s nye store serie om Danmarks genforening
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. DR markerer det historiske jubilæum med en stort anlagt serie i fire dele, der starter søndag den 17. maj 2020. Lars Mikkelsen er vært på ”Grænseland”, der zoomer ind på perioden 1840-1920.

17-04-2020
De, som blev tilbage
Forrest står en lille dansksindet familie, en enlig moder med to børn, faderen mangler; måske er han på arbejde? Måske er han faldet i krigen?

16-04-2020
Sange skaber fællesskab i 2020 – Mon revolutionsudgave af Den blaa Sangbog også gjorde det for 100 år siden ved genforeningen?
Sangens betydning for danskheden i tyskertiden var som led i den sproglige og kulturelle kamp stor. De danske nordslesvigeres foretrukne sangbog var Den blaa Sangbog, som udkom første gang i 1867.


05-03-2020
1920-nødpengesedlerne produceret med spekulation for øje
Læs mere i martsnummeret af Sønderjysk Månedsskrift. Læs også om en ung lærers liv i landsdelen, Mærsk-familien og Ballum og Grænselandskronikken

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk