Nyheds arkiv


01-07-2020
Festskrift til formanden for Historisk Samfund
17 bidrag nuancerer den sønderjyske historie i ny bog

26-06-2020
Lille bog om stor arkitekt
“Jep Fink - Genforeningsarkitekten” er titlen på en 108 sder bog, som Aabenraa Byhistoriske Forening har udgivet.

17-04-2020
De, som blev tilbage
Forrest står en lille dansksindet familie, en enlig moder med to børn, faderen mangler; måske er han på arbejde? Måske er han faldet i krigen?

18-02-2020
Vil du være en del af vores succes?
Historisk Samfund for Sønderjylland er inde i en frugtbar periode med høj aktivitet – ikke mindst her i 100-året for Genforeningen.

30-01-2020
En krønike om et grænselandsdrama
Efter at den nye dansk-tyske grænse blev fastlagt i 1920, blev forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet udfordret til det yderste. Det er et grænselandsdrama i 100 år, som er samlet i bogen Den delte by”.

30-01-2020
Sønderjysk Månedsskrift nr. 1 i 2020
Læs om måling af matrikler i tyskertiden, apotekeren Rafalski i Skærbæk og hans skurkestreger og de fire Mærsk-gårde i Ballum-marsken

06-01-2020
Valgkampen om den nye grænse er i gang
I disse dage og uger for 100 år siden blev der i hele Slesvig kæmpet hårdt - men med forholdsvis fredelige midler iblandet fake-news og hærværk i en følelsesladet valgkamp om den nye landegrænse. Oplev det ved 3 spændende arrangementer.

17-12-2019
Bedste bog
Kristeligt Dagblad har bedt avisens mange boganmeldere pege på den bog fra i år, de synes bedst om.

15-12-2019
Genforeningen skabte nutidens Danmark
Udtaler formanden for Historisk Samfund Hans Schultz Hansen i Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6.

15-11-2019
Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift
Læserne bringes med til et søslag ved Falkland i 1. Verdenskrig, til et skæbnefællesskab med amerikanere den 18. april 1864, dykker ned i skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller-slægtens rødder og i en grænselandskronik giver Poul-Erik Thomsen sit syn på bl.a. manglende tysk-kundskaber,

08-11-2019
Læs Sønderjyske Årbøger på nettet
127 årgange af Sønderjyske Årbøger kan gratis læses på tidsskrift.dk

25-10-2019
En anbefalelsesværdig, lille bog - Særdeles levende historieformidling
God anmeldelse af ”En rømningsmand i Grønland”, der beretter om 19-årige Jens Jepsen fra Bylderup, der gik over grænsen ved Kongeåen for at undgå at blive tysk soldat i Første Verdenskrig – og endte i en kryolitmine i Grønland.

17-10-2019
Selskab gjorde Genforeningen synlig
Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

17-10-2019
Grænsestriden – hvorfor kom det så vidt?
Historisk Samfund for Sønderjylland lægger op til markeringen af 100 året for Genforeningen i 1920 med i første omgang to foredrags- og debataftener, i Haderslev og Flensborg

16-10-2019
Hvorfor skulle Oberst Paludan-Müller afskediges i august 1943?
Spørgsmålet, om obersten skulle afskediges, endte endda i regeringen.

14-10-2019
Ny bog om det tidligste Aabenraa
”Aabenraa i højmiddelalderen” er titlen på en ny bog skrevet af tidligere arkivar og borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og netop udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening.

03-10-2019
Nyt oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift
Det nye oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift handler bl.a. om de sønderjyske flækkers guldsmede. Bunkeren i Haderslev og det sønderjyske beredskab under den kolde krig bliver detaljeret beskrevet, og læserne kommer med i krigen ved Kongeåen i 1848, med jægeren fra Augustenborg. Ikke mindst har et familiemedlem fået adgang til Rigsarkivets materiale om chefen for grænsegendarmeriet, oberst Paludan-Müller, som blev beskyldt for illoyalitet over for den danske regering. Hele personalesagen bliver afdækket.

01-10-2019
Straks rift om ny bog ved præsentationen
Der var mange tilhørere og straks stor købelyst, da Historisk Samfund for Sønderjylland 1. oktober på Rigsarkivet i Aabenraa præsenterede seneste bogudgivelse - Kampen om de faldnes minde.

11-09-2019
Ny bog: Kampen om de faldnes minde
Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig. De fortæller om 6.000 sønderjyder, som faldt i Den store Krig.

03-09-2019
Vellykket tur til Hansestæder
De gamle hansestæder Wismar og Rostock var hovedmålet for Historisk Samfunds vellykkede tredages ekskursion fredag den 30. august – søndag den 1. september 2019. Historikerne Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen var kyndige guider og fortællere. 40 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland deltog i turen.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk