Nyheds arkiv

30-11-2017

Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift

Underkæben fra en næbhval, mojnhvalen.

 

I det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift får læserne blandt meget andet også en god indsigt i julepynt og sønderjyske hjemmebagte småkager der hører til den sønderjyske jul. Og længe før julen blev opfundet levede der hvaler i et hav ved Gram, hvor Mojn-hvalen levede.

Netop Mojn-hvalens underkæbe pryder forsiden af årets sidste Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland, som formidler den sønderjyske historie i samarbejde med Museum Sønderjylland og Kulturfokus. Mojn-hvalen er en næbhval, den eneste uddøde hval, der ikke kun må nøjes med at blive omtalt med sit latinske navn i Danmark, men også har fået et dansk navn.

Månedsskriftet understreger også samarbejdet med de sønderjyske lokale arkiver ved at bringe to artikler fra Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved. Den ene er af Birte Thuesen, Augustenborg, hvis artikel handler om lyset i juletræet i 1918 lige efter krigens afslutning, hvor der var småt med julepynt. Den anden historie bliver fortalt af Laila Petersen, Baså ved Vester Sottrup, som beskriver udviklingen fra tavle og griffel til pc – om sin læretid ved Sottrup Kommune i midten af 1960’erne.

Museumsinspektør Anne Marie Overgaard er dykket ned i den sønderjyske mad- og bage tradition, herunder i Inge Adriansens mere end 40 års indsamlede materiale om sønderjysk kostkultur. Historien handler om julens knæpkager. Hun bringer en opskrift, forklarer om navnet og påstanden om, at ”en rigtig knæpkach er en ballum’er knæpkach”. Det er sådan, man siger på Vesteregnen i Sønderjylland, hvor knæpkagerne i særlig grad forbindes med landsbyen Ballum ved Vadehavet.

 

I Månedsskriftet informerer direktør Henrik Harnow om Museum Sønderjyllands forandring fra 1. januar, hvor det sidste skridt bliver taget med at få museums-afdelingerne i Sønderjylland til at fremstå som ét museum, der arbejder på tværs af hele Sønderjylland. Besøgsstederne skal bevare deres særpræg, og den endelige målestok for succes er, om museet får flere gæster, og om borgere og turister oplever en højnelse af kvaliteten og tilbuddene.

Jørn Buch fra Haderslev skriver i en grænselandskronik om bl.a. Interreg-projekter, grænseoverskridende samarbejder og om unge, der smider tøjet. Der er også blevet plads til at omtale seks af de bøger, der i år er udgivet om Sønderjylland. Og ikke at forglemme, så byder Månedsskriftet på en samlet oversigt over indholdet i de otte numre, der er udkommet i 2017.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk