Nyheds arkiv

08-04-2018

”En stæj ved Mulæng su Tuvang…”


Ubetinget ros nærmest regner ned over forfatterne til den nyeste bog fra Historisk Samfund for Sønderjylland i en anmeldelse af  ”Den sorte dag ved Moulin-sous-Touvant”. Den er en rystende, men fremragende beretning om junikampene i Frankrig 1915, der kostede helt ubeskriveligt mange dansksindede sønderjyder livet. Overskriften er hentet fra en sønderjysk fars digt om hans faldne søn.

Det er Erik Ingemann Sørensen, Historie-Online, som anmelder bogen og noterer, at 2014 var året, hvor den første af det 20. århundredes store tragedier tog sin begyndelse. Og at der siden er blevet mere stille på bogfronten. Dog ikke i Sønderjylland.

”Her er det især museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot, der har været den store initiativtager. Med udstillinger, websitet om den store krig set med sønderjyske øjne: http://denstorekrig1914-1918.dk/ samt den fremragende bog ”Den sorte dag”, som han har skrevet sammen med Martin Bo Nørregaard. Om rædselsdøgnet den 6.6.1915 - 80 kilometer uden for Paris. Den dag de franske tropper efter en heftig trommeild gik til angreb på de tyske linjer, hvor især Füsilier-Regiment Nr. 86 fra Nordslesvig, der primært var bemandet med dansktalende, måtte kæmpe for livet. Med frygtelige tab. Nedenstående tabel viser tydeligt udslag i danske faldne den dag.

Kildematerialerne; danske feltpostbreve, uddrag af dagbøger og erindringer samt inddragelse af såvel fransk som tysk kildemateriale bruges flittigt. Det hele bringer læseren utrolig tæt på kampene. Vi er med i skyttegravene, i sommerheden, i mudderet, i kampene, i myrderierne. Uden at forfatterne på nogen måde svælger i død og ødelæggelse. De skriver nøgternt – ofte lader de kilderne tale for sig selv. Og de skriver godt de to forfattere.

”Det er på bedste vis lykkedes de to forfattere at lægge endnu en vigtig brik i den store fortælling om sønderjydernes tvungne kamp i tyske uniformer. Disse glemte danskere har virkelig fortjent den stele, der her er rejst.

Det hele er af så fin en kvalitet, at den virkelig kan varmt anbefales. Så man husker ”en stej ved Mulæng su Tuvang”, som Christian Petersen Seeberg, far til forfatter og museumsinspektør Peter Seeberg, skrev,” noterer anmelderen.

Læs hele anmeldelsen ved at klikke her

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk