Nyheds arkiv

08-02-2018

”Sønderjylland 1913 – med udblik til samtidens Danmark”

Illustrationen: Vedsted Skole

 

Foredragsrække i Aabenraa over fire aftener på Rigsarkivet, Haderslevvej 45

Hundredeårs jubilæet for Genforeningen nærmer sig og vil blive markeret med masser af foredrag og arrangementer. Forinden vil det være naturligt at se på det samfund, sønderjyderne forlod.

Hvordan var Sønderjylland i 1913, umiddelbart før krigen brød ud? På hvilken måde havde den preussiske forvaltning præget landsdelen gennem 56 års styre?  Havde fremmedherredømmet kun skyggesider? Bidrog det preussiske styre også til modernisering og fremskridt?

I tidligere foredrag har fokus ofte været på den nationalpolitiske udvikling, og erhvervene er behandlet i nylige foredragsrækker om landbruget og industrien. Den kommende foredragsrække vil tage fat på emner, som hidtil er behandlet mere spredt:

  • styreform og demokratiske rettigheder      
  • sundhedsvæsen og velfærd
  • undervisning, skolernes indretning og udstyr
  • arkitektur og kunst

For hvert af områderne vil foredragene give et rids af virkeligheden i det Sønderjylland, som fandtes, da Verdenskrigen brød ud, med udblik til situationen i Kongeriget. Foredragene holdes i Aabenraa, hver gang på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, med to korte foredrag á 40 minutter samt efterfølgende spørgsmål, alt i tidsrummet kl. 19.00 -21.15.

Medlemmer har fri entré. For ikke-medlemmer er entreen kr. 50.  

Mandag den 26.februar: 
Demokrati og medbestemmelse
Dr. phil. Hans Schultz Hansen: Det politiske system og forvaltningen.
Mag art. Jørgen Witte: Presse, offentlighed og ytringsfrihed.
 
Mandag den 5. marts: 
Det sociale system, sundhed og velfærd 
Læge, dr. med. Johannes Brix: Sygehuse og læger.
Fhv. arkivar, dr. phil. Lars N. Henningsen: Socialforsikringsordninger og fattigforsorg.

Mandag den 12. marts:
Skoler og undervisning
Museumsinspektør Kim Furdal: Undervisningen
Fhv. ledende psykolog Helge C. Jacobsen: Skolens bygninger og udstyr.

Mandag den 19. marts:
Kunst og arkitektur
Fhv. museumsleder Peter Dragsbo: Byggestil.
Kunsthistoriker Grethe Bay: Billedkunst.

 

 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk