Nyheds arkiv

21-04-2018

De historiske bøger om Sønderjylland går som varmt brød


Finn Bach, medlem af styrelsen, står bag bogsalg ved foreningens arrangementer.

 

De historiske bøger om Sønderjylland er i høj kurs og særdeles efterspurgte. Salget af bøgerne går så godt, at Historisk Samfund for Sønderjyllands forlagsvirksomhed det seneste år har solgt bøger for over 100.000 kr. – eller det dobbelte af det forventede.

- Bogsalget drives dels af nye udgivelser, dels af et fortsat salg af tidligere udgivelser og af et pænt bogsalg også ved historiske arrangementer i landsdelen, oplyste Arne Jørgensen, Tønder, som kasserer i den historiske forening på årsmødet i Sønderborg. Medvirkende til det store salg er også, at medlem af foreningens styrelse, Finn Bach, der udover at sælge bøger ved en række arrangementer har en tæt kontakt til alle sønderjyske boghandlere, som sælger mange af foreningens bøger.    

- I 2017 udgav Historisk Samfund for Sønderjylland erindringsbogen ”Fokkegilde og Flyverskjul” om livet på landet på Als i 1940’erne og 50’erne skrevet af 80-årige Christen Duus.

-Sidst på året udgav vi Rene Rasmussen og Martin Bo Nørregaards bog ”Den sorte dag ved Moulin”, hvor også 2. oplag er ved at være solgt, og så genoptrykte vi Sønderjyllands Historie bind 2, samt ”Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918”

For 2018 arbejdes med tre ny-udgivelser. Gunnar Solvangs ”En rømningsmand i Grønland” er udkommet i marts. Senere forventes ny-udgivelserne af en H.P. Hanssen-biografi af Hans Schultz Hansen og en bog om det tyske mindretals håndtering af sin nazistiske fortid af Henrik Skov Kristensen, varslede foreningens kasserer på årsmødet i Sønderborg.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk