Nyheds arkiv

13-06-2018

Flyt H.P. Hanssen-monumentet til Folkehjem

Historisk Samfund for Sønderjylland blander sig nu i debatten om, hvor af H.P. Hanssen-monumentet bør stå i Aabenraa, efter at det er flyttet flere gange. Foreningen støtter tanken om en flytning til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. Det skal ikke længere flyttes rundt på i Genforeningshaven efter skiftende anlægsbehov. Der er ikke brug for flere halve løsninger. Nu må monumentet for Aabenraas største historiske skikkelse sikres en værdig og permanent placering, fremhæver formanden Hans Schultz Hansen og fortsætter: Monumentet blev indviet i 1947.

 

Det kan ikke få et bedre sted end foran Folkehjem. Folkehjem er i sig selv et monument for H.P. Hanssens virke. Det var ham, der i år 1900 foreslog købet af den gamle Schweizerhalle til brug som udlånssted og boglager for Sprogforeningen og som dansk forsamlingshus under det nye navn Folkehjem.

Det var ham, som i 1902 indkaldte til det første danske årsmøde, der holdtes her. Det var ham, som stod i spidsen for ombygningen i 1910, hvorved Folkehjem for alvor blev hele landsdelens danske forsamlingshus. Det var ham, som på det berømte møde den 17. november 1918 fik vedtaget Aabenraa-resolutionen, der krævede det slesvigske grænsespørgsmål løst gennem en folkeafstemning.

Det var ham, som senere samme dag holdt den store tale fra Folkehjems balkon, hvor han stillede de danske sønderjyder en genforening med Danmark i udsigt. Det var ham, som indkaldte til mødet på Folkehjem den 12. april 1933, hvor slesvig-holstenske nazisters stormløb mod 1920-grænsen blev skarpt afvist. Så skulle det vigtigste vist være nævnt. En flytning af monumentet vil således betyde en virkelig forstærkning af den historiske fortælling omkring Folkehjem, som den kommende Genforeningspark lægger op til.


En flytning vil også løse et praktisk problem.

Bliver H.P. Hanssen-monumentet på sit nuværende sted, vil Aabenraa snart både stå med en Genforeningshave og en Genforeningspark. Det vil nemt føre til misforståelser blandt byens borgere og besøgende. Derfor dette forslag: Flyt navnet Genforeningshaven med monumentet op til Folkehjem. Dette navn vil også passe bedre til det nye anlæg end Genforeningsparken. Arealet er jo ikke så stort, og "have" signalerer mere hygge end "park".

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk