Nyheds arkiv

18-09-2018

Da konfirmander fik et lommeur…

Da lommeuret var symbolet på overgangen til de voksnes rækker.

 

For små 100 år siden var et lommeur til drenge og piger plus pibe og tobak for drengenes vedkommende et udbredt ydre symbol på overgangen til de voksnes rækker. Og i Sønderjylland nåede 2.900 ure ud til konfirmander, som i 1. verdenskrig havde mistet deres far. Urene til konfirmanderne blev fremstillet i Frankrig i to udgaver, en lidt større udgave ti drenge og en mindre til piger.

Det fremgår af det seneste nummer af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland, hvor arkivar ph.d. Leif Hansen Nielsen fra Rigsarkivet i Aabenraa fortæller om Den sønderjyske Fond, som efter 1. verdenskrig blev oprettet for netop at yde økonomisk og humanitær støtte til sønderjyske krigsdeltagere og efterladte, dels med pengegaver dels med lån. Leif Hansen Nielsen har været inde i foreningens arkiv, der indeholder 40.000 personsager, og han giver prøver på, hvad arkivet indeholder.

Sønderjysk Månedsskrift byder tillige på 2. del af forfatter H. E. Sørensens omtale af den mest betydningsfulde sønderjyske forfatter i mellemkrigsårene, Marcus Lauesen, Løjt (1907-1975) og af Grænselandskronikken af Jørn Buch, Haderslev, som løfter pegefingeren i forhold til de tyske myndigheders indsats for at bevare Danevirke. Hedeby og Danevirke fra den skandinaviske vikingetid er besluttet optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv.

”Man må håbe, at det kan få de tyske myndigheder til at styrke bevarelsen af Danevirke, som jo blev bygget for at forsvare det danske territorium mod angreb fra syd. Det kan man indtil nu forsømt at bevilge penge til,” skriver Jørn Buch.

 

 

 

 

 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk