Nyheds arkiv

04-10-2018

Kilderne har da helbredende kraft

Oktober-udgaven af Sønderjysk Månedsskrift byder på seks artikler om sønderjydernes liv, historie, sagn og helligkilder.

 

Billedtekst: En helbredende helligkilde

Da der ikke længere findes vandførende, fredede helligkilder i Sønderjylland, er billedet fra Kolding, fra Marielundskilden i Marielundsskoven i det nordøstlige Kolding. Ved denne kilde kom folk bl.a. for at drikke kildevandet eller bade dårlige øjne i det. Da Troldhedebanen skulle anlægges omkring 1. Verdenskrig, var kilden truet, men lokalhistorikeren P. Eliassen fik den reddet. Kilden blev fredet i 1968.

 

Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen fortæller om helligkilder og tidligere tiders kildedyrkelse. De sønderjyske helligkilder fik navn efter helgener med 12 helligkilder i hver af de gamle Haderslev og Aabenraa amter. I Tønder Amt var der fire, mens der fra Sønderborg Amt kun kendes en helligkilde, som ligger i landsbyen Holm på Nordals.

Cand.mag. Martin Overby har skrevet bogen De danske fanger i koncentrationslejren Stutthof og fortæller historien om seks sønderjyders deportation og ophold under overskriften ”Sønderjyder i helvede”.

Willy Frandsen fra Aabenraa beretter om bedstefarens oplevelser under og efter 1. Verdenskrig. Ud fra militærpas, soldaterbog og arkivalier fra Rigsarkivet fortæller Willy Frandsen om bedstefaren Hans Asmus Frandsens oplevelser med fire års kampe rundt i Europa afsluttende med, at han fik amputeret venstre arm ved albuen og efter krigen blev landpostbud i Aabenraa.

Ph.d. Martin Sejer Danielsen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet analyserer sagn. For sagn spejler de mennesker, der fortæller dem, og det samfund, fortællerne levede i. Han analysere et sagn fortalt af gårdmandsægteparret Ane Poulsen (1810-1902) og Jes Marcorsen (1817-1905), der i 1894 blev interviewet af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) i Genner i Øster Løgum Sogn. Artiklen bygger på dele af Martin Sejer Danielsen ph.d.-afhandling (2017). 

Tidligere museumsleder H.E. Sørensen beretter om Lokalhistorisk forening for Skærbæk og omegn gennem 50 år. Artiklen er en forkortet udgave af det foredrag, H. E. Sørensen holdt 18. september sidste år ved foreningens jubilæum.

Og selvfølgelig omtaler månedsskriftet også den helt store udstilling om sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne. Den 12. oktober skyder Museum Sønderjylland efterårsferien i gang med åbningen af den nye temaopdelte særudstilling på tre af museets udstillingssteder. I Haderslev, Aabenraa og Tønder sættes fokus på sønderjydernes liv, særligt de forandringer, der prægede de to årtier. Museumsinspektør Lisette Juhl Hansen fortæller om temaerne i udstillingen.

 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk