Nyheds arkiv

15-11-2018

Ny bog om de danske sønderjyders førstemand

Sprogforeningen og Historisk Samfund udgiver ny bog

I forbindelse med det forestående 100-års jubilæum for Genforeningen i 1920 udgiver Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland en ny bog om de danske sønderjyders førstemand  H.P. Hanssen. Bogen handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 og er skrevet af Hans Schultz Hansen, dr.phil. og forskningsleder i Rigsarkivet i Aabenraa.

Den nye biografi indeholder ganske meget nyt, for bortset fra et par tynde hæfter ligger de tidligere H.P. Hanssen-biografier over 70 år tilbage i tiden. Den nye bog inddrager f.eks. den omfattende forskning i Sønderjyllands historie 1864-1914, som siden har fundet sted. Hans Schultz Hansens bog er således vidensmæssigt opdateret. Den er også mere kritisk over for hovedpersonen.

- Min bog rummer dertil resultater af mine egne studier på udvalgte områder. Således er der navnlig meget nyt om den unge H.P. Hanssen og hans vej til politikergerningen og om H.P. Hanssen som udgiver af Hejmdal, fortæller forfatteren, som begyndte at arbejde med bogen i 2010, i første omgang med delstudier om H.P. Hanssens tid i det danske Folketing 1924-26 og tilsidesættelsen af ham under genforeningsfestlighederne i 1920.

Forud for Genforeningen arbejdede H.P. Hanssen gennem årtier for at fremtidssikre danskheden i Sønderjylland trods det tyske styre. Det begyndte i 1879, da den 17-årige Hans Peter på en gåtur fra sit barndomshjem Nørremølle til Dybbøl Banke besluttede sig til at blive tysk soldat for at kunne blive i hjemstavnen. Som 23-årig betroede han sin forlovede Helene, at han ville påtage sig "en førerstilling" i nationalitetskampen. Den lederskikkelse blev H.P. Hanssen.

Det var i første række hans fortjeneste, at det sønderjyske grænsespørgsmål blev genrejst og løst på et demokratisk grundlag gennem en folkeafstemning i to zoner. Trods modstand og ydmygelser fra kredse, som ønskede en sydligere grænse, fastholdt han dette program. Det blev grundlaget for en dansk-tysk grænse, som tilfredsstillede flest mulig mennesker.

Bogen ”De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914” kan købes hos Historisk Samfund for Sønderjylland og hos boghandlerne.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Forfatteren er Hans Schultz Hansen, født 1960, dr.phil. og forskningsleder i Rigsarkivet med station i Aabenraa og tillige adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Center for Grænseregionsforskning. Han er formand for Historisk Samfund for Sønderjylland og har skrevet talrige bøger og afhandlinger om danskheden og tyskheden i Sønderjylland i 1800- og 1900-tallet.

Hans Schultz Hansen begyndte at arbejde med bogen om H. P. Hanssen i 2010, i første omgang med delstudier om hans tid i det danske Folketing 1924-26 og tilsidesættelsen af ham under genforeningsfestlighederne i 1920.

Udgivelsen har modtaget rundhåndet støtte fra H.P. Hanssens Mindefond samt fra Alving Fonden, Dansk Kultursamfund af 1910, Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat II, P.J. Schmidt Fonden, Rislum Fonden, Sydbank Fonden samt Vicepolitimester Per Thaulows og Hustru Eva Agnete Thaulow's, født Kihlstrøm, Fond. Arbejdet med bogen er finansieret af Rigsarkivet og udført i tilknytning til Studiecenter for Sønderjyllands Historie ved Rigsarkivet i Aabenraa.

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk