Nyheder

26-10-2018

En oplevelsesrig markering af ”Aabenraa-resolutionen” på Folkehjem den 17. november

Kulturminister Mette Bock indleder det historiske møde på Folkehjem i Aabenraa den 17. november, når omkring 400 gæster, som selv kan tilmelde sig, mødes for at markere 100 året for den historiske ”Aabenraa-resolution”.

 

Resolutionen blev grundlæggende for dragningen af den dansk-tyske grænse af 1920. På det efterfølgende folkemøde holdt rigsdagsmand H.P. Hanssen sin store tale, hvor han kunne fortælle, at vejen til genforening med Danmark lå åben.

Denne vigtige historiske begivenhed markerer Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland sammen med H.P. Hanssens Mindefond, Sønderjydsk Skoleforening og Aabenraa Byhistoriske Forening. Selvsagt foregår det på Folkehjem i Aabenraa.

Langt størstedelen af de 400 billetter er allerede solgt til de arrangerende foreningers medlemmer, men der er endnu et halvt hundrede pladser tilbage, som reserveres i den rækkefølge, tilmeldinger indgår. Deltagelse koster 250 kr. pr. person inkl. fællesspisning. Tilmelding kan ske til Sprogforeningen på e-mail sprogforeningen@gmail.com eller til Historisk Samfund for Sønderjylland på e-mail hssdj@hssdj.dk hurtigst muligt og senest den 8. november.

Arrangementet på Folkehjem begynder kl. 16. Efter hilsner ved kulturminister Mette Bock og borgmester Thomas Andresen får Hans Schultz Hansen fra Historisk Samfund for Sønderjylland ordet med foredraget H.P. Hanssen og genrejsningen af det slesvigske grænsespørgsmål oktober-november 1918. Mogens Rostgaard Nissen fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fortæller om Det slesvigske spørgsmål i København og Mellemslesvig. Efter en fællesspisning opføres Kaj Nissens skuespil om H.P. Hanssen og hans store tale.

Fakta:

Den 16. og 17. november 1918 er vigtige dage i den sønderjyske historie. Da mødtes Vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsråd på Folkehjem i Aabenraa. De vedtog ”Aabenraa-resolutionen”, der krævede det dansk-tyske grænsespørgsmål løst en gang for alle gennem en folkeafstemning.

I det nuværende Sønderjylland skulle der stemmes under ét. Tilstødende distrikter sydpå skulle kommunevis, hvor der blev fremsat ønske herom.

Aabenraa-resolutionen blev ikke alene bestemmende for de danske sønderjyder, men også for den danske regering og fredskonferencen i Versailles. Resolutionen blev dermed grundlæggende for dragningen af den dansk-tyske grænse af 1920.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk