Nyheder

29-11-2018

Formanden ønsker alle en fornøjelig juletid og på gensyn i 2019

Formand for Historisk Samfund for Sønderjylland Hans Schultz Hansen har sendt medlemmerne en julehilsen, hvor der gives en tilbageblik på 2018 og kigges fremad mod 2019:

 

"Vi nærmer os slutningen på 2018 og kan se tilbage på et meget aktivt år i Historisk Samfund for Sønderjylland. Vi kunne således udgive hele tre bøger.

Til Historiske Dage i Øksnehallerne i København, hvor vi igen var repræsenteret i den sønderjyske stand, forelå Gunnar Solvangs En sønderjysk rømningsmand i Grønland om Jens Jepsen fra Bylderup. I oktober udkom Markus Hedemanns Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 - konflikt og konsekvens om Erik af Pommern og hans forgæves kamp for Sønderjylland. Når dette læses, vil endelig min egen bog De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914 være kommet fra trykkeriet.

Dertil kan lægges, at vi har yderligere to bøger undervejs, den ene om det tyske mindretals forhold til den nazistiske fortid, den anden om Zeppelinbasen ved Tønder. Vi forventer at udsende dem i begyndelsen af næste år. Og så er vi i løbet af 2018 nået yderligere et godt stykke fremad med Sønderjysk Søfarts Historie, som vi håber at kunne præsentere ved udgangen af 2019. Historisk Samfund er et aktivt forlag".

Formanden omtaler også de 3 markeringer i november 2018 af "Da verdenshistorien kom til Sønderjylland" i november 1918: Revolutionsdagen i Sønderborg den 6. november i og i Haderslev våbenstilstandsdagen den 11. november og på Folkehjem i Aabenraa den 17. november i anledning af 100-året for Aabenraa-resolutionen og H.P. Hanssens store tale. Til alle 3 arrangementer var der stor opbakning og deltagelse.

Formanden fortsætter: "Vi har ikke kunnet stå for disse arrangementer alene - og takker vore forskellige samarbejdspartnere.

Sønderjysk Månedsskrift kan snart se tilbage på et helt år med ny forsendelsesform og nyt omslagslayout. Den grafiske fornyelse vil fortsætte i 2019. Sønderjyske Årbøger fremstår også i år med et alsidigt indhold, og vi har gennem året igen i 2018 haft god tilslutning til vore foredragsrækker og udflugter.

Jeg ønsker alle medlemmer en fornøjelig juletid og på gensyn i 2019!"

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk