Nyheder

06-07-2017

Sønderjysk æblesaft og pærekraft er et af temaerne i Sønderjysk Månedsskrift

Det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift bringer læserne rundt fra reformationen i Husum, til den grundige nedrivningen efter reformationen af Skt. Annas kapel i Aarup syd for Aabenraa, til Flensborg og redningen af den sønderjyske kirkekunst fra katolsk tid og til Als og de sønderjyske frugtsorter. For nok er Sønderjylland særligt kendt for Gråsten-æblet. Men med udgangspunkt i Claus Petersen Matthiesen og dennes værk, ‘Dansk Frugt’ ser museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff, Museum Sønderjylland - Oldemorstoft, nærmere på de øvrige, mindre kendte eller endda helt glemte sønderjyske frugtsorter. Og han ser på, hvorvidt de kan tænkes stadig at findes. Listen over danske frugtsorter med dybe rødder i hans alsiske hjemstavn er lang. Månedsskriftet fortæller om arbejdet på Oldemorstoft med at få sønderjysk æblesaft og pærekraft til at genopstå af sønderjysk muld.

 

Månedsskriftet for juli rejser også et spørgsmål i forbindelse med reformationsjubilæet; nemlig hvorfor Reformationen i Danmark, der officielt blev indført i 1536, fik et så forholdsvis roligt forløb? Det har fhv. sognepræst Jens Bruun nogle gode svar på med afsæt i billedsproget i altertavlerne fra omkring år 1500.

Endelig bringer månedsskriftet fra Historisk Samfund for Sønderjylland, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Kulturfokus, en artikel om Civilbeskyttelsens Udrykningstjeneste under 2. verdenskrig, som var ubevæbnede og hjalp til ved ildebrand og ambulancekørsel. Modtagelsen af frigivne koncentrationslejrfanger i en elendig forfatning gjorde et uudsletteligt indtryk på Svend Hansen, fhv. ejer af Henneberg Ladegaard, der som ung mand gjorde tjeneste ved Civilbeskyttelsens Udrykningstjeneste.

--

Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland modtager månedsskriftet gratis. Andre kan købe det ved henvendelse til Historisk Samfund for Sønderjylland. 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk