OBS

Kontingent for 2020

Sammen med Sønderjysk Månedsskrift nr. 8 udsendte vi i november faktura og indbetalingskort på medlemskontingentet for 2020.

Betal venligst inden den 30. december 2019

Har du ikke modtaget månedsskriftet og fakturaen, hører vi meget gerne fra dig pr. mail eller telefon. Ligeså, hvis du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet. Vi vil nødig rykke uberettiget for betalingen.

Selskab gjorde Genforeningen synlig

Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

Hvorfor skulle Oberst Paludan-Müller afskediges i august 1943?

Spørgsmålet, om obersten skulle afskediges, endte endda i regeringen.

Bøger til salg

Kun få tilbage

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk