Arrangementskalender

 

Læs mere under INFO

Tønder Kreds - Generalforsamling og foredrag
(Tønder kreds)
22-09-2020 kl. 19:00 - Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder

Sydslesvig Kreds - Generalforsamling
(Sydslesvig kreds)
23-09-2020 kl. 18:30 - Mikkelberg, Horstedter Chaussee 1, 25856 Hattstedt,Tyskland

Haderslev kreds - Generalforsamling
(Haderslev kreds)
23-09-2020 kl. 19:00 - Bryggeriet Fuglsang, Bryggerivej 2, 6100 Haderslev

Aabenraa Kreds - Generalforsamling
(Aabenraa kreds)
30-09-2020 kl. 19:05 - Rigsarkivet i Aabenraa. Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa

Se hele kalenderen

INFO

 

Status-information om Historisk Samfund omkring uge 30 2020

Vi er i vores forening og i samfundet som helhed nu glædeligvis tilbage i en mere normal situation efter forårets voldsomme corona-nedlukning. Vi håber, det varer ved. Her er én kortfattet status på vores aktiviteter henover sommeren og det tidlige efterår.

Årsmødet var oprindelig planlagt til den 18. april. Som tingene tegner sig, stiler vi efter at afholde årsmødet den 3. oktober på Folkehjem. Indkaldelse med endelig dato og sted vil ske både på hjemmesiden og i det indstik, der sammen med månedsskriftet kommer ud i begyndelsen af september. Styrelsens beretning for 2019 (klik her) til årsmødet og regnskabet for 2019 (klik her), der skal godkendes af generalforsamlingen på årsmødet, er nu offentliggjort her på hjemmesiden. De generalforsamlinger i foreningens kredse, der ikke blev gennemført i marts måned, planlægges afholdt i slutningen af september – se under Aktivitetskalenderen. 

Sønderjysk Månedsskrift udkommer nu planmæssigt. Nr. 5 kom primo juli og nr. 6 er programsat til primo september. Husk at give os et praj, hvis I ikke modtager bladet.

Kontor og butik på Haderslevvej 45 i Aabenraa er igen åbent tirsdag og torsdag kl. 9-13 – og er i øvrigt ikke specielt ferieramt. . Vi kan selvfølgelig fortsat også nås på vores mailadresse: hssdj@hssdj.dk – eller via hjemmesiden www.hssdj.dk. Via de samme kanaler kan vores mange bogtilbud som vanligt også bestilles..

Det her beskrevne om Historisk Samfunds virkeforhold er baseret på corona-billedet i anden halvdel af juli. Som indledningsvist nævnt håber vi, at åbningen er holdbar og måske kan udvides. Men vi råder dog til, at man løbende holder sig orienteret via vores hjemmeside – www.hssdj.dk

 

Fokus flyttes i ny bog om Zeppelinbasen

Lige nord for Tønder ligger resterne af en tysk luftskibsbase fra Første Verdenskrig. Basen blev taget i brug februar 1915 og ophørte med at være operativ efter et spektakulært britisk luftangreb i juli 1918, hvor begge basens luftskibe gik til grunde. Bogen ”Zeppelinbasen i Tønder” fortæller om basens historie.

Sprog, klasse og særinteresser i Slesvig

Det er som regel de sproglige forhold, der anvendes som forklaring på det historiske hertugdømme Slesvigs gradvise opløsning i treårskrigen, krigen i 1864 og endeligt ved delingen i 1920. Men holder denne opfattelse?

Bøger til salg

Kun få tilbage

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk