INFO

Status-information om Historisk Samfund omkring midsommer 2020

Vi er i vores forening og i samfundet som helhed nu glædeligvis tilbage i en mere normal situation efter forårets voldsomme corona-nedlukning. Vi håber, det varer ved. Her er én kortfattet status på vores aktiviteter henover sommeren og det tidlige efterår.

Årsmødet var oprindelig planlagt til den 18. april. Som tingene tegner sig, stiler vi efter at afholde årsmødet den 3. oktober på Folkehjem. Indkaldelse med endelig dato og sted vil ske både på hjemmesiden og i det indstik, der sammen med månedsskriftet kommer ud i begyndelsen af september. Styrelsens beretning for 2019 (klik her) til årsmødet og regnskabet for 2019 (klik her), der skal godkendes af generalforsamlingen på årsmødet, er nu offentliggjort her på hjemmesiden.

Sønderjysk Månedsskrift udkommer nu planmæssigt. Nr. 5 primo juli og nr. 6 primo september.

Kontor og butik på Haderslevvej 45 i Aabenraa er igen åbent tirsdag og torsdag kl. 9-13. Vi kan selvfølgelig fortsat også nås på vores mailadresse: hssdj@hssdj.dk – eller via hjemmesiden www.hssdj.dk. Vores mange bogtilbud kan som vanligt bestilles via hjemmesiden eller pr. mail. Blot vil der måske være længere leveringstid end normalt.

Det her beskrevne om Historisk Samfunds virkeforhold er baseret på corona-billedet omkring Sct. Hans. Som indledningsvist nævnt håber vi, at åbningen er holdbar og måske kan udvides. Men vi råder dog til, at man løbende holder sig orienteret via vores hjemmeside – www.hssdj.dk.

Da spådomme gik i opfyldelse

Da kong Christian X’s ridt over den gamle Kongeågrænse og de store festligheder på Dybbøl var vel overstået, var det tid til en rejse rundt i de genvundne landsdele.

Ny bog er på vej

“Zeppelinbasen i Tønder” er titlen på en spændende bog, der medio august udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Bøger til salg

Kun få tilbage

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk