Årsberetninger

Årsberetning 2019 vil blive forelagt til generalforsamlingens godkendelse på årsmødet, der er udsat p.g.a. corona-situationen. Som tingene tegner sig, stiler vi efter at afholde årsmøde den 3. oktober 2020 på Folkehjem.

I højre spalte kan du se årsberetningerne for Historisk Samfund for Sønderjylland siden 2011.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk