Årsberetninger

Styrelsen indstiller forslag årsberetning 2020 til godkendelse på generalforsamlingen/årsmødet, der pga. corona er udskudt til lørdag den 4. september kl. 13 i Højer.

I højre spalte kan du se årsberetningerne for Historisk Samfund for Sønderjylland siden 2011.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk