Nyheder


17-12-2018
Åbnings- og lukketider i julen og nytåret 2018
Vores kontor/butik er åben for bestillinger og ekspeditioner til og med fredag den 21. december. Herefter - i perioden 22. december – 1. januar, begge dage inkl. – er der lukket. Der kan i perioden afgives bestillinger pr. mail hssdj@hssdj.dk eller via hjemmesiden www.hssdj.dk/butik, men ekspedition og levering vil først ske i det nye år. Glædelig jul og godt nytår

29-11-2018
Formanden ønsker alle en fornøjelig juletid og på gensyn i 2019
Formand for Historisk Samfund for Sønderjylland Hans Schultz Hansen har sendt medlemmerne en julehilsen, hvor der gives en tilbageblik på 2018 og kigges fremad mod 2019:

26-11-2018
Stor interesse for facebooksiden "Historisk Samfund for Sønderjylland"
Historisk Samfund for Sønderjylland har en populær facebookside "Historisk Samfund for Sønderjylland", hvor man kan få information om arrangementer, nye bøger mv.

25-11-2018
Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift er udkommet
Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland, Museum Sønderjylland og Kulturfokus handler om bl.a. motivernes ægtheden eller manglen på samme på et klædeskab i Tønder, om 2. verdenskrig og hjemmetyskernes hjemmeværn og forløbet i Sønderjylland, da den danske regering ”fratrådte” i 1943. Desuden kommer vi med ind i kunstner-verdenen på Brundlund Slot i Aabenraa og med ud på markerne i Vejen Kommune, hvor den kæmpestore guldskat blev fundet.

15-11-2018
Ny bog om de danske sønderjyders førstemand
Sprogforeningen og Historisk Samfund udgiver ny bog


08-11-2018
En gribende bog - "om dagen, der kostede flest sønderjyder livet" –
Den varmeste anbefaling af den fine og velskrevne bog "Den sorte dag ved Moulin-sous-Touvant"

23-10-2018
Endnu en stor ros til bogen ”Den sorte dag ved Moulin-sous-Touvant”
Bør være pligtlæsning for alle interesserede i våben og krigshistorie – Tænk på de menneskelige lidelser og ofre

18-09-2018
Da konfirmander fik et lommeur…
Da lommeuret var symbolet på overgangen til de voksnes rækker.

11-09-2018
“man måtte gå ud fra, at de, der søgte hjælp fra Sønderjysk Fond, var dansksindede”
Den sønderjyske Fond, oprettet på initiativ af en række fremtrædende mænd og kvinder i Danmark i 1918, hjalp frem til 1937 mange krigsveteraner, enker, faderløse m.fl. i Sønderjylland efter Den store Krig - dvs. sønderjyder berørte af krigen. Igennem fondens arkiv, i dag på Rigsarkivet i Aabenraa, kan man få indblik i mange fattige og trængende skæbner i et Sønderjylland, der var præget af armod og fattigdom efter Den store Krig. En sådan skæbne var Anton Nielsen fra Terkelsbøl.

02-09-2018
En ung sønderjyde reflekterer på Grønland over Den store Krig
Den unge sønderjyde 19-årige Jens Jepsen fra Bylderup ved Tinglev var under Den store Krig på Grønland. Han og familien var spredt på flere kontinenter: USA, Grønland, Slesvig i Tyskland og som tyske soldater ved fronten. De skrev levende sammen om hverdags- og fritidsliv, sygdom og befolkningens reaktioner i de krigsførende lande:

04-07-2018
Genforeningen 2020 har åbnet ny hjemmeside med aktiviteter og events
Den officielle hjemmeside for Genforeningen 2020 er nu i luften. Frem mod 100-året for Genforeningen i 2020 henvender siden https://genforeningen2020.dk/ sig særligt til arrangører, der har lyst til at tage del i markeringen. Jubilæumsåret 2020 vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet, både lokalt, regionalt og nationalt. Aktiviteterne kan både være forankret i det lokale foreningsliv, kulturelle og sportslige begivenheder, konferencer og udstillinger og samarbejder på tværs af landegrænsen.

16-06-2018
En folkesport at omgå loven? Noget tyder på det - på Als og Sydfyn....
Mon det tidligere har været en folkesport at omgå loven? Noget tyder på det - helt tilbage i 1400-tallet. Kong Christian 1. forbød således omkring ca. 1474-81 fremmede købmænd at handle med andre på Als end indbyggerne i Sønderborg. Også i 1600-tallet måtte præsterne på kongens bud advare menighederne på Als og Sydfyn om, at handel med kvæg og heste fra Als til Sydfyn var ulovlig. Købstæderne havde i senmiddelalderen monopol på handel i og omkring byen. Men Als og Sydfyn havde som alle egne i Danmark ulovlige havne, som kongemagten forsøgte at bekæmpe for at bevare købstædernes monopol med handlen, bl.a. for at sikre sig toldindtægter. De gentagne kongelige forbud mod handlen tyder på et reelt problem med ulovlige havne.

13-06-2018
Flyt H.P. Hanssen-monumentet til Folkehjem
Historisk Samfund for Sønderjylland blander sig nu i debatten om, hvor af H.P. Hanssen-monumentet bør stå i Aabenraa, efter at det er flyttet flere gange. Foreningen støtter tanken om en flytning til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. Det skal ikke længere flyttes rundt på i Genforeningshaven efter skiftende anlægsbehov. Der er ikke brug for flere halve løsninger. Nu må monumentet for Aabenraas største historiske skikkelse sikres en værdig og permanent placering, fremhæver formanden Hans Schultz Hansen og fortsætter:

11-06-2018
Flere flotte anmeldelser
Rækken af flotte anmeldelser af bogen Den sorte dag ved Moulin fortsætter. I Våbenhistorisk Tidsskrift skriver Lars Neumann over en hel side i sin anmeldelse, at bogen er yderst levende skrevet.... spændende og absolut læseværdig, ”ikke blot for de der har en speciel interesse i det danske mindretals historie eller i første verdenskrig men for alle, som interesserer sig for dansk militærhistorie, og den kan anbefales på det varmeste." Og i tidsskriftet Alt om Historie fremhæves bogen som en lille fin købeværdig bog under BOGTIPS. Ikke kun anmelderne er begejstrede for bogen Den sorte dag ved Moulin. Allerede et par måneder efter bogens udgivelse sidste år var der så tæt på udsolgt, at et nyt oplag blev trykt. Og salget fortsætter i fuld fart. Mange vil også gerne vide mere om Første Verdenskrig og bestiller derfor samtidigt bogen Sønderjyderne og Den store krig. Den sorte dag koster 98 kr. For ikke-medlemmer er prisen 148 kr. Sønderjyderne og Den store krig koster 148 kr. For ikke-medlemmer er prisen 248 kr. Du kan bestille bogen eller bøgerne ved at klikke på Butik. Portoen er 50 kr. uanset antal bøger.

24-04-2018
Forfatter 40 år i historiens tjeneste
Tidligere arkivar, dr. phil. Lars N. Henningsen, Jørgensgård, Aabenraa, blev på årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland hædret for sit 40-årsjubilæum som medlem af foreningens styrelse. - Historisk Samfund skylder Lars Henningsen en hjertelig tak for indsatsen i de fire årtier som redaktør af skriftrækken og årbogen, som formand og næstformand, som medlem af egnsvandringsudvalget, som forfatter til talrige skrifter på vort forlag og artikler i vore tidsskrifter samt som en flittig foredragsholder i regi af Historisk Samfund for Sønderjylland . Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i det kommende tiår, lød det i hyldesten fra foreningens nuværende formand Hans Schultz Hansen.

21-04-2018
Ny- og genvalg på årsmødet i Sønderborg
Foreningen med det formål at udbrede kendskabet til den sønderjyske historie, Historisk Samfund for Sønderjylland, har på årsmødet i Sønderborg til foreningens øverste ledelse, styrelsen, genvalgt fra venstre René Rasmussen, Tønder, Anne Marie Overgaard, Højer, Mikkel Leth Jespersen, Aabenraa, og Mogens Rostgaard Nissen, Flensborg, mens Mette Pilgaard, Århus, forrest th blev nyvalgt. Lennart Madsen, Haderslev, blev også genvalgt men er ikke med på billedet.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk