Nyheder


18-08-2018
En koncentrationslejr i grænselandet
Historisk Samfund for Sønderjyllands Sydslesvig Kreds inviterer på aftenvandring onsdag den 29. august kl. 18.30 i Svesinglejren - en del af KZ Neuengamme ved Hamborg med afgang fra KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, Engelsburg 10, 25813 Schwesing. Aftenvandringen følges op med o foredrag i Husum danske Skole, Klaus-Groth-Strasse 45, 25813 Husum. Museumsinspektør og historiker Jens-Christian Hansen fortæller om Husum-Schwesing – en koncentrationslejr i grænselandet. I forbindelse med foredraget kan der købes kaffe og kage.

01-08-2018
Fokus på Sønderjylland under Første Verdenskrig
I 100-året for Første Verdenskrigs afslutning byder Jaruplund Højskole ved Flensborg 20.-26. august på et indholdsrigt kursus med fokus på Sønderjylland og sønderjydernes deltagelse i krigen. Kurset vil formidle fortællingerne om Sønderjylland og 1. Verdenskrig gennem den nyeste forskning. Museumsinspektør René Rasmussen holder oplæg om "Frontliv, faneflugt og fangelejr" og "Sønderjyder i Den store krig 1914-1919" og tager også deltagerne med på en tur til Zeppelinmuseet ved Tønder, hvor tyskerne fra 1914 til 1918 havde en af kejserrigets store luftskibsbaser. Historikeren Claus Bundgaard Christensen, senest kendt fra DR's "Historien om Danmark", fortæller om krigen set med soldaternes øjne, og historiker Jørn Buch medvirker bl.a. med historien om Versaillesfreden og dens konsekvenser. Kurset byder også på en tur til det østlige Sønderjylland med besøg ved mindesteder og Sønderborg Slot. Se mere på www.jaruplund.com Du kan også her på siden læse om og evt. bestille bøgerne Sønderjyderne og Den store krig og Den sorte dag ved Moulin.

31-07-2018
Spionage i Sønderjylland 1864-1920
Var H.P. Hanssen i al hemmelighed spion for den danske hær og måske endda identisk med Gene-ralstabens topspion i Berlin – den mystiske ”Agent Z”? Kristian Bruhn har undersøgt de tidligere hypoteser og gæster landsdelen til september, hvor han vil rede trådene ud i et samlet overblik over den danske militære efterretningstjeneste og dens hemmelige meddelere i Sønderjylland fra krigen i 1864 og frem til Genforeningen i 1920. Foredraget vil give et overblik over den spionage, der fandt sted i Sønderjylland i perioden og for-klare, hvordan spionagen blev finansieret og ledet, og hvad formålet var. Derudover skal det selv-følgelig afsløres, hvem de sønderjyske spioner var, og hvilke teknikker de benyttede sig af for at kunne operere i det skjulte. Det store spørgsmål er, hvorfor denne historie først kommer frem nu 100 år efter, og hvad det betyder for vores forståelse af Sønderjyllands historie i de skelsættende år. Kristian Bruhn er ph.d. i historie og museumsinspektør på Mosede Fort Danmark 1914-18. Fore-draget er baseret på hans ph.d.-afhandling fra 2017, og foredragene arrangeres i samarbejde med Museum Sønderjylland, Rigsarkivet i Aabenraa og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Der er gratis adgang til foredragene, og tilmelding er ikke nødvendig.

10-06-2018
Markerer 100 års jubilæer for freden 1918 i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg
Historisk Samfund for Sønderjylland har i længere tid i et godt samarbejde med andre foreninger og institutioner forberedt markeringer af 100 året for freden i 1918 og 100 året for Genforeningen i 1920. Det oplyste formanden Hans Schultz Hansen på foreningens årsmøde i Sønderborg. De indledes den 6. november i år i Sønderborg, hvor anledningen er markeringen af 100-året for den tyske revolution i Sønderborg. Den 11. november finder en central højtideligholdelse af 100-året for våbenstilstanden i 1918 sted i Haderslev. Den 17. november afholdes et arrangement på Folkehjem i Aabenraa i anledning af 100-året for det store møde her med vedtagelsen af Aabenraa-resolutionen og H.P. Hanssens tale. Detaljerede programmer for disse arrangementer vil snart blive offentliggjort. I 2019 vil foreningen markere 100-året for Versaillesfreden i forbindelse med sit årsmøde. I 2019/20 vil foreningen stå for en række foredragsarrangementer om centrale sider af Genforeningens historie. Der planlægges også en bogudgivelse.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk