Nyheder


06-01-2020
Valgkampen om den nye grænse er i gang
I disse dage og uger for 100 år siden blev der i hele Slesvig kæmpet hårdt - men med forholdsvis fredelige midler iblandet fake-news og hærværk i en følelsesladet valgkamp om den nye landegrænse. Oplev det ved 3 spændende arrangementer.

15-12-2019
Genforeningen skabte nutidens Danmark
Udtaler formanden for Historisk Samfund Hans Schultz Hansen i Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6.

17-10-2019
Selskab gjorde Genforeningen synlig
Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

17-10-2019
Grænsestriden – hvorfor kom det så vidt?
Historisk Samfund for Sønderjylland lægger op til markeringen af 100 året for Genforeningen i 1920 med i første omgang to foredrags- og debataftener, i Haderslev og Flensborg

14-10-2019
Ny bog om det tidligste Aabenraa
”Aabenraa i højmiddelalderen” er titlen på en ny bog skrevet af tidligere arkivar og borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og netop udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening.

03-10-2019
Nyt oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift
Det nye oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift handler bl.a. om de sønderjyske flækkers guldsmede. Bunkeren i Haderslev og det sønderjyske beredskab under den kolde krig bliver detaljeret beskrevet, og læserne kommer med i krigen ved Kongeåen i 1848, med jægeren fra Augustenborg. Ikke mindst har et familiemedlem fået adgang til Rigsarkivets materiale om chefen for grænsegendarmeriet, oberst Paludan-Müller, som blev beskyldt for illoyalitet over for den danske regering. Hele personalesagen bliver afdækket.

11-09-2019
Ny bog: Kampen om de faldnes minde
Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig. De fortæller om 6.000 sønderjyder, som faldt i Den store Krig.

03-09-2019
Vellykket tur til Hansestæder
De gamle hansestæder Wismar og Rostock var hovedmålet for Historisk Samfunds vellykkede tredages ekskursion fredag den 30. august – søndag den 1. september 2019. Historikerne Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen var kyndige guider og fortællere. 40 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland deltog i turen.

16-08-2019
Dannebrog - Det symboliserede det danske fællesskab
I dag bruger vi Dannebrog i rigtig mange sammenhænge: I festligt lag som fødselsdage og fester, i kolonihaver og ved udsalg, fodboldkampe og nationale markeringer mv. Men sådan har det ikke altid været.

14-05-2019
To nye bøger kan købes
Historisk Samfund for Sønderjylland har fået mulighed for at tilbyde to nye bøger om to markante personligheder, der talte den danske sag: Karl Otto Meyer og Gustav Johannsen

09-05-2019
Endnu 2 gode anmeldelser af Gerningsmænd eller ofre? og De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914
I Grænseforeningens andet nummer af magasinet Grænsen i 2019 er der endnu 2 gode anmeldelser af de to nyeste bøger, som Historisk Samfund for Sønderjylland har udgivet: Gerningsmænd eller ofre? og De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914.


03-04-2019
Myten om Danevirkes redningsmand
Alene mand forsvarede han Danevirke mod 400 bevæbnede nazister og 9.000 russiske straffefanger - med et telegram!

30-03-2019
Manden der fik Sønderjylland tilbage
Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, fortalte med Jes Fabricius Møller som interviewer ved middagstid lørdag (30.03.) i Øksnehallen levende om manden, der fik Sønderjylland tilbage. H. P. Hanssen købte en avis, der formidlede hans politik videre til læserne og som gav et overskud, der bidrog til at brødføde sin familie, hustru og10 børn.

27-03-2019
Sangen om "Den røvede datter" var nær blevet os berøvet
Henrik Pontoppidans digt "Sønderjylland" ER genforeningssangen! Men den var nær ikke blevet til noget.

21-03-2019
Formanden fortæller historien om Spadeslaget i Rigsarkivets prisvindende undervisningstilbud "Spadeslaget"
Rigsarkivet har vundet Undervisningsmiddelprisen 2019 for undervisningstilbuddet "Spadeslaget", som skal lære alle elever kildekritik og gøre dem til kritiske forbrugere af information. Det har næppe været vigtigere end i dag, hvor der er adgang til det meste med ét klik, og hvor nettet flyder med fake news.

03-03-2019
Seks stjerner til vigtig bog
Henrik Skov Kristensens bog Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret fortsætter med at høste flotte anmeldelser.

01-03-2019
Køb begge bøger hos os
Få "Straffelejren" og "Gerningsmænd eller ofre?" på en gang


12-02-2019
Gerningsmænd eller ofre? – mesterlig - et videnskabeligt hovedværk – skabte et sandt tidehverv i grænselandet.
Henrik Skov Kristensens nye bog har skabt et sandt tidehverv i grænselandet, og hans nye bog er mesterlig – et videnskabeligt hovedværk.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk