Nyheder


17-10-2019
Selskab gjorde Genforeningen synlig
Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

16-10-2019
Hvorfor skulle Oberst Paludan-Müller afskediges i august 1943?
Spørgsmålet, om obersten skulle afskediges, endte endda i regeringen.

14-10-2019
Ny bog om det tidligste Aabenraa
”Aabenraa i højmiddelalderen” er titlen på en ny bog skrevet af tidligere arkivar og borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og netop udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening.

08-10-2019
Afstemningsfest på Folkehjem i Aabenraa den 10. februar 2020 kl. 19.00
Traditionen tro afholdes der i 2020 afstemningsfest på Folkehjem i Aabenraa. Det sker mandag den 10. februar kl. 19.

11-09-2019
Ny bog: Kampen om de faldnes minde
Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig. De fortæller om 6.000 sønderjyder, som faldt i Den store Krig.

03-09-2019
Vellykket tur til Hansestæder
De gamle hansestæder Wismar og Rostock var hovedmålet for Historisk Samfunds vellykkede tredages ekskursion fredag den 30. august – søndag den 1. september 2019. Historikerne Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen var kyndige guider og fortællere. 40 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland deltog i turen.

14-05-2019
To nye bøger kan købes
Historisk Samfund for Sønderjylland har fået mulighed for at tilbyde to nye bøger om to markante personligheder, der talte den danske sag: Karl Otto Meyer og Gustav Johannsen

09-05-2019
Endnu 2 gode anmeldelser af Gerningsmænd eller ofre? og De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914
I Grænseforeningens andet nummer af magasinet Grænsen i 2019 er der endnu 2 gode anmeldelser af de to nyeste bøger, som Historisk Samfund for Sønderjylland har udgivet: Gerningsmænd eller ofre? og De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914.


03-04-2019
Myten om Danevirkes redningsmand
Alene mand forsvarede han Danevirke mod 400 bevæbnede nazister og 9.000 russiske straffefanger - med et telegram!

30-03-2019
Manden der fik Sønderjylland tilbage
Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, fortalte med Jes Fabricius Møller som interviewer ved middagstid lørdag (30.03.) i Øksnehallen levende om manden, der fik Sønderjylland tilbage. H. P. Hanssen købte en avis, der formidlede hans politik videre til læserne og som gav et overskud, der bidrog til at brødføde sin familie, hustru og10 børn.

27-03-2019
Sangen om "Den røvede datter" var nær blevet os berøvet
Henrik Pontoppidans digt "Sønderjylland" ER genforeningssangen! Men den var nær ikke blevet til noget.

21-03-2019
Formanden fortæller historien om Spadeslaget i Rigsarkivets prisvindende undervisningstilbud "Spadeslaget"
Rigsarkivet har vundet Undervisningsmiddelprisen 2019 for undervisningstilbuddet "Spadeslaget", som skal lære alle elever kildekritik og gøre dem til kritiske forbrugere af information. Det har næppe været vigtigere end i dag, hvor der er adgang til det meste med ét klik, og hvor nettet flyder med fake news.

03-03-2019
Seks stjerner til vigtig bog
Henrik Skov Kristensens bog Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret fortsætter med at høste flotte anmeldelser.

01-03-2019
Køb begge bøger hos os
Få "Straffelejren" og "Gerningsmænd eller ofre?" på en gang


12-02-2019
Gerningsmænd eller ofre? – mesterlig - et videnskabeligt hovedværk – skabte et sandt tidehverv i grænselandet.
Henrik Skov Kristensens nye bog har skabt et sandt tidehverv i grænselandet, og hans nye bog er mesterlig – et videnskabeligt hovedværk.

11-02-2019
Mesterværk balancerer på knivsæg
Henrik Skov Kristensen formår i sin nye bog at holde balancen uden at blive ligegyldig.

06-02-2019
Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver Henrik Skov Kristensens nye bog Gerningsmænd eller ofre?
Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver museumschef Henrik Skov Kristensens nye bog ”Gerningsmænd eller ofre?” om det tyske mindretals erindring om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning.

01-02-2019
God omtale af "De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen 1862-1914" til de danske biblioteker – En grundig bog
Dansk BiblioteksCenter giver i de danske bibliotekers fælleskatalog bogen en fin omtale og vurdering. Bogen bør anskaffes af alle større biblioteker.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk