Nyheder


07-02-2020
Den nye bog om H.P. Hanssen
”Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936” – Bind 2 om de dansksindede sønderjyders førstemand H.P. Hanssen

30-01-2020
Festskrift til Hans Schultz Hansen
Formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland, dr. phil. Hans Schultz Hansen fylder 60 år. En kreds af forskere vil fejre dette med et festskrift. Det er muligt at blive optaget på tabula gratulatoria.

30-01-2020
En krønike om et grænselandsdrama
Efter at den nye dansk-tyske grænse blev fastlagt i 1920, blev forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet udfordret til det yderste. Det er et grænselandsdrama i 100 år, som er samlet i bogen Den delte by”.

17-12-2019
Bedste bog
Kristeligt Dagblad har bedt avisens mange boganmeldere pege på den bog fra i år, de synes bedst om.

15-12-2019
Genforeningen skabte nutidens Danmark
Udtaler formanden for Historisk Samfund Hans Schultz Hansen i Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6.

15-11-2019
Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift
Læserne bringes med til et søslag ved Falkland i 1. Verdenskrig, til et skæbnefællesskab med amerikanere den 18. april 1864, dykker ned i skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller-slægtens rødder og i en grænselandskronik giver Poul-Erik Thomsen sit syn på bl.a. manglende tysk-kundskaber,

08-11-2019
Læs Sønderjyske Årbøger på nettet
127 årgange af Sønderjyske Årbøger kan gratis læses på tidsskrift.dk

25-10-2019
En anbefalelsesværdig, lille bog - Særdeles levende historieformidling
God anmeldelse af ”En rømningsmand i Grønland”, der beretter om 19-årige Jens Jepsen fra Bylderup, der gik over grænsen ved Kongeåen for at undgå at blive tysk soldat i Første Verdenskrig – og endte i en kryolitmine i Grønland.

17-10-2019
Selskab gjorde Genforeningen synlig
Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

17-10-2019
Grænsestriden – hvorfor kom det så vidt?
Historisk Samfund for Sønderjylland lægger op til markeringen af 100 året for Genforeningen i 1920 med i første omgang to foredrags- og debataftener, i Haderslev og Flensborg

16-10-2019
Hvorfor skulle Oberst Paludan-Müller afskediges i august 1943?
Spørgsmålet, om obersten skulle afskediges, endte endda i regeringen.

14-10-2019
Ny bog om det tidligste Aabenraa
”Aabenraa i højmiddelalderen” er titlen på en ny bog skrevet af tidligere arkivar og borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og netop udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening.

03-10-2019
Nyt oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift
Det nye oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift handler bl.a. om de sønderjyske flækkers guldsmede. Bunkeren i Haderslev og det sønderjyske beredskab under den kolde krig bliver detaljeret beskrevet, og læserne kommer med i krigen ved Kongeåen i 1848, med jægeren fra Augustenborg. Ikke mindst har et familiemedlem fået adgang til Rigsarkivets materiale om chefen for grænsegendarmeriet, oberst Paludan-Müller, som blev beskyldt for illoyalitet over for den danske regering. Hele personalesagen bliver afdækket.

01-10-2019
Straks rift om ny bog ved præsentationen
Der var mange tilhørere og straks stor købelyst, da Historisk Samfund for Sønderjylland 1. oktober på Rigsarkivet i Aabenraa præsenterede seneste bogudgivelse - Kampen om de faldnes minde.

11-09-2019
Ny bog: Kampen om de faldnes minde
Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig. De fortæller om 6.000 sønderjyder, som faldt i Den store Krig.

03-09-2019
Vellykket tur til Hansestæder
De gamle hansestæder Wismar og Rostock var hovedmålet for Historisk Samfunds vellykkede tredages ekskursion fredag den 30. august – søndag den 1. september 2019. Historikerne Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen var kyndige guider og fortællere. 40 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland deltog i turen.

03-09-2019
Nyt nummer af Sønderjysk Månedsskrift
Det nye september-nummer af Sønderjysk Månedsskrift har to historier om togdrift og jernbaner, et indblik i prøjsisk skolebyggeri og i en ung dansk soldats holdninger og liv under 1. Verdenskrig - og ny grænselandskronikør.

16-08-2019
Dannebrog - Det symboliserede det danske fællesskab
I dag bruger vi Dannebrog i rigtig mange sammenhænge: I festligt lag som fødselsdage og fester, i kolonihaver og ved udsalg, fodboldkampe og nationale markeringer mv. Men sådan har det ikke altid været.

08-07-2019
“Alle kunne jo bunde!” – Katastrofen på Haderslev Dam for 60 år siden
Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift har tre historier fra Haderslev-området. Først og fremmest om katestrofen på Haderslev Dam, men også om familiesammenhold i Bevtoft under 1. verdenskrig og om en Haderslev-borger fra det tyske mindretal, som gjorde sig fortjent til en æresplads i Jerusalem.

05-06-2019
“Og ær dit sprog, dit fædreland og flag!”
Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland bringer historien af Dannebrog, som 15. juni i år ifølge legenden kan fejre sit 800 års jubilæum. Legenden fortæller, at flaget på denne dato faldt ned fra himlen.

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk