Regnskaber

Regnskab 2019 vil blive forelagt til generalforsamlingens godkendelse på årsmødet, der er udsat p.g.a. corona-situationen.

I højre spalte kan du se regnskaberne for Historisk Samfund for Sønderjylland siden 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk