Regnskaber

Regnskab 2018 som godkendt på årsmødet den 27. april 2019

I højre spalte kan du se regnskaberne for Historisk Samfund for Sønderjylland for de seneste år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk