Månedsskrifter

For kontingentet får du også Sønderjysk Månedsskrift otte gange om året med store og små artikler om Sønderjyllands spændende og fascinerende historie samt landsdelens kulturhistorie.

Sønderjysk Månedsskrift udgives omkring den 10. i månederne februar, marts, april, juni, juli, september, oktober og november.

Indhold i det nyeste månedsskrift præsenteres altid på hjemmesidens forside. Se mere her:

Læs mere om indholdet i de senere numre af Sønderjysk Månedsskrift ude til venstre.

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad månedskrifterne indeholder:

Hvis du mener ikke at have modtaget dit eksemplar af et månedsskrift - så kontakt os på tlf. 7462 4683 eller skriv til hssdj@hssdj.dk 

Tidligere numre kan ved henvendelse bestilles hos Historisk Samfund for Sønderjylland, så længe lager haves. Prisen for enkeltnummer er 50 kr.

Sønderjysk Månedsskrift kan ses digitalt - de allerseneste årgange undtaget. Læs mere her.

Nr 5/2020 giver et indtryk af mangfoldigheden af historiske artikler i månedsskrifterne. Læs her.

 

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk