Links

På denne side har vi samlet en buket af links med speciel relation til Sønderjyllands historie og kultur.

Mangler der efter din mening nogle links, er du velkommen til at sende os et mail med dine forslag: hssdj@hssdj.dk.

For god ordens skyld skal det nævnes, at dette er en linksamling, og at Historisk Samfund for Sønderjylland naturligvis ikke er ansvarlig for aktualiteten og indholdet på de enkelte sites.

 

Linkoversigt 

Aabenraa Byhistoriske Forening

Hjemmeside

 

Danevirke Museum

Hovedhjemmeside:

App:

”På Sporet af 1864”

Facebook – initiativ i forbindelse med ”På Sporet af 1864”:

 

Danmarkshistorien.dk

Hovedhjemmeside:

Side om genforeningen:

Artikel om genforeningen:

Mytedrab: Christian d. 10’s hvide hest:

Der findes en række artikler om Sønderjylland, et udvalg kan ses her:

http://danmarkshistorien.dk/soegning/#?cludoquery=s%C3%B8nderjylland&cludopage=1&cludorefpt=danmarkshistorien.dk%20%7C%20Aarhus%20Universitet&cludorefurl=http%3A%2F%2Fdanmarkshistorien.dk%2F

Facebook:

 

Den Slesvigske Samling og Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Hovedhjemmeside:

Informationsside om Sydslesvigs historie:

Informationsside om mindretallet i Sydslesvig:

Facebook:

Instagram:

 

Deutsches Museum Nordschleswig

Hovedhjemmeside:

Facebook:

 

 

Grænseforeningen

Hovedhjemmeside:

Undervisningsmateriale:

Facebook:

 

Historiecenter Dybbøl Banke

Hovedhjemmeside:

Apps:

”Rute 1864”

”På Sporet af 1864”

Facebook:

 

Historisk arkiv for Haderslev Kommune

Hovedhjemmeside:

Informationsside om Haderslev by og omegn:

Database over film og lyd:

Database over arkivets samlinger:

App:

”KulTOURS – Haderslev”

 

Historisk Samfund for Sønderjylland

Hovedhjemmeside:

Database over digitaliserede Årbøger:

Det digitaliserede Sønderjysk Månedsskrift

Facebook:

 

Lokalhistorie – ISL

Billeddatabase:

http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1544789144237_0

 

Museum Sønderjylland

Hovedhjemmeside:

Link til museets forskellige afdelinger findes på hovedhjemmesiden

 

Informationsside og database over krigsdeltagende sønderjyder under 1. verdenskrig:

www.denstorekrig1914-1918.dk

 

Museum Sønderjyllands Youbtube-kanal:

https://www.youtube.com/user/museumsonderjylland?feature=watch

 

Dokumentar om Sønderjyllands historie fra 1850-1950:

http://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-0

 

Undervisningsmateriale og informationsside om Sønderjyllands historie:

www.historiekanon.dk

 

Undervisningsmateriale og informationsside tilknyttet historiekanon.dk:

http://www.tvsyd.dk/tema/soenderjyllands-historie

 

Apps:

”1864 – Slaget om Dybbøl”

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Sønderborg-Slot-Museum-Sønderjylland-153843844815531/?fref=ts

Den Store Krig 1914-1918:

https://www.facebook.com/Sønderjyderne-og-Den-store-Krig-1914-1918-242432435944844/?fref=ts

 

Rigsarkivet Aabenraa

Rigsarkivets hovedhjemmeside:

https://www.sa.dk/da/

 

Database over digitaliserede arkivalier:

https://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline

 

Undervisningsmateriale vedrørende den første halvdel af det 20. århundrede:

www.aargang0.dk

 

Facebook

https://www.facebook.com/Rigsarkivetdk/?fref=ts

 

Instagram:

https://www.instagram.com/rigsarkivet/

 

 
Databaser

Digitale billeddatabaser

Lokalhistorie – ISL:

http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1544789616774_0

 

Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig:

https://www.dcbib.dk/fotos

Fælles arkiv:

https://www.arkiv.dk/soeg?billeder=true

 

Digitale filmdatabaser

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune:

http://www.haderslevfilm.dk

Mindre udvalg af filmoptagelser fra Genforeningen på Sønderborg Slots YouTube-kanal:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hBGxiR4KUEYKslrhS_ZH8WaMI9hUn_P

Mindre udvalg på Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig:

https://www.dcbib.dk/film

Fælles arkiv:

https://www.arkiv.dk/soeg?filmklip=true

 

Digitale kildedatabaser

Grænseforeningen og Historisk Samfund for Sønderjyllands kildesamling:

http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/k/all/4786

Rigsarkivets online database, Sønderjylland og Hertugdømmerne:

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/

Flensborg Avis:

http://www.fla.de/avisarkiv

Fælles arkiv:

www.arkiv.dk

Historiecenter Dybbøl Banke, mindre udvalg af digitaliserede kilder om 1864:

www.1864.dk

Sønderborg Slot – Den Store Krig 1914-1918, mindre udvalg af digitaliserede kilder:

http://denstorekrig1914-1918.dk

 

Digitale litteraturdatabaser

Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig:

https://bib.dcbib.dk/files/

Historisk Samfund for Sønderjylland – Sønderjyske Årbøger:

https://www.hssdj.dk/aarboeger

Sønderborg Slot – Den Store Krig 1914-1918:

http://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/litteratur/

Sønderborg Slot – Den Store Krig 1914-1918: Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (DSK) Årbøger:

http://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/dsk-dansksindede-soenderjyske-krigsdeltagere/

 

Digitale persondatabaser

Sønderborg Slot – Den Store Krig 1914-1918, databaser:

Krigsdeltagende sønderjyder under 1. verdenskrig:

http://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/

Desertører:

http://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/desertoerer/

Tabslister:

http://compgen.de

 

Museum Sønderjylland, database over faldne sønderjyder under 1. verdenskrig:

http://verdenskrigensspor.dk/database-over-faldne-soldater-i-forste-verdenskrig/

Dansk Demografisk Database, database over faldne sønderjyder under 1. verdenskrig:

http://ddd.dda.dk/faldne1914/find_faldne.asp

                                               

 

De følgende links er til hovedsiden hos øvrige, som beskæftiger sig med sønderjysk historie

Statens Arkiver/Rigsarkivet i Aabenraa

Museum Sønderjylland

Museum Sønderjyllands lister over faldne sønderjyder

ISL-Lokalhistorie/lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland

ISL-Lokalhistorie/lokalhistoriske

Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Institut for Grænseregionsforskning

Frøslevlejrens Museum

Museumsby Kobbermølle

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, SKLA

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte

Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins

Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark

Center for Grænseregionsforskning

Æ Synnejysk forening

Folkeuniversitetet i Aarhus

Specielle emner:

Flensborg Avis under besættelsen (Interview med Rene Rasmussen)

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk