Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjyllands kredsbestyrelser

Aabenraa kreds

Kredsformand
Mads Kyvsgaard Mogensen
Callesensgade 23 st.
6200 Aabenraa
51523236
mkm@sa.dk

Næstformand
Hans Jørgen Clausen
Lindbjergparken 56
6200
20675498
hjclausen@me.com

Sekretær
Lone Janfelt
Jørgensgård 52
6200 Aabenraa
61273466
lonejanfelt@gmail.com

Medlem
Bernd Larsen
Nørrehaven 23
6230 Tinglev
22483477
bmltinglev@gmail.com

Medlem
H.C. Jørgensen
Gammeltoft 6
Holbøl, Kruså
61 79 85 02
hcjurgensen@gmail.com.

Medlem
Christian Henriksen
Gl. Kongevej 3
6200 Aabenraa
24805085
Chr.henriksen@webspeed.dk

Suppleant
Tove Nørgård Jensen
Jørgensgård 43 B
6200 Aabenraa
51417905
tovenoergaard@yahoo.com

Haderslev kreds

Kredsfomand
Sven-Erik Ravn
Hjartbro Byvej 11
6541 Bevtoft
40 35 85 48
svenerikravn@gmail.com

Kasserer
Gunnar Fink
Hoptrup Hovedgade 131 Haderslev
6100 Haderslev
gunnar.fink@mail.dk

Medlem
Carl Holst
Nordhaven 5
6630 Rødding
40 32 52 10
loneogcarlholst@gmail.com

Medlem
Kirstine Lauridsen
Mojbølvej 14, Østergaard, Øster Lindet,
6630 Rødding
20436104
kirstinelauridsen@bbsyd.dk

Medlem
Gert Karkov
Langdyssevej 5
6500 Vojens
karkov@kmgkarkov.dk

Sydslesvig kreds

Kredsformand
Henry Bohm
Stiegacker 3,
D-25821 Bredstedt
henry.bohm@skoleforeningen.org

Næstformand
Kirsten la Cour
Gammelau 2
D-24980 Schafflund
0049 4639 782 402
lac@lacour-skovlund.de

Medlem
Jørgen Kühl
Am Hang 5
D-24857 Fahrdorf
0049 172 166 1852
joergen.kuehl@gmail.com

Medlem
Klaus Tolstrup Petersen
Dansk Centralbibliotek, Flensborg, Postboks 528
6330 Padborg
ktp@dcbib.dk

Medlem
Mogens Rostgaard Nissen
Dansk Centralbibliotek, Flensborg, Postboks 528,
6330 Padborg
2361 6567
mrn@dcbib.dk

Medlem
Sybilla Nitsch
Breslauer Str. 11
D-25813 Hususm
sybillanitsch@hotmail.com

Sønderborg kreds

Kredsformand
Margrethe Iversen
Farverløkke 33
6310 Broager
maibro58@gmail.com

Sekretær
Anders Orris
Ramsherred 2, 1
6310 Broager
beosystem@hush.com

Medlem
Christian Bo Bojesen
Havbo 2
6470 Sydals
74 41 59 74
havbo2@outlook.dk

Medlem
Hans Stengaard Jessen
Egernvej 1
6400 Sønderborg
Stengaardjessen@mail.tele.dk

Medlem
Henrik Dahlin
Ringgade 100
6400 Sønderbrog
28438400
hed@km.dk

Tønder kreds

Kredsformand
Jens Møller
Allegade 13
6240 Løgumkloster
30 23 35 90
jensmoller13@gmail.com

Protokolfører
Marie Stærk
Abterpvej 50
6261 Bredebro
nielsbock@mail.dk

Medlem
Erik Sørensen
Leosalle 37
6270 Tønder
22562795
leneoge@gmail.com

Medlem
Jens Lautrup
Overbyvej 4
6520 Toftlund
lautrupjens@gmail.com

Medlem
Jørn Otto Dahlmann
Elmevej 16
6780 Skærbæk
61756913
j.o.dahlmann@outlook.com

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk