Den tyske revolution i Sønderborg

06-11-2018 kl. 12:15 - 21:15

Flytbart teater på fire lokationer

Den 6. november 1918 nåede den tyske revolution til Sønderborg. Det røde flag blev hejst over marinestationen. Skræddersvend Bruno Topff rejste sig fra sin sygeseng på lazarettet og stillede sig i spidsen for oprettelsen af et soldaterråd i Sønderborg, som han selv blev ”præsident” for. Det førte siden til myten om, at han skulle have udråbt Als som republik med sig selv som præsident!

Takket være et bredt samarbejde bliver begivenhederne vist som et flytbart teaterstykke på følgende steder. (De nøjagtige tidspunkter bliver offentliggjort senere i år).

Sønderborg Kaserne

Bruno Topff udråber revolutionen på Als for den skare, der samles om ham og kommer med tilråb. Flokken følger derefter med ham – med flag og til sidst med fakler. Gruppen går langs havnekajen til Sønderborg slot.

Sønderborg slot, slotsgården:

Bruno Topff overtaler garnisonen til at undlade at skyde på de folk, der følger ham. Det lykkes – hvorefter vi fortsætter under sejrsråb.

Landrådens hus (den gamle kunstskole)

Derfra går vi op til Landrådens bolig, hvor Topff overtager magten – og bilen tilhørende direktøren for torpedostationen. Det ender med at Topff kører sin vej i den beslaglagte bil.

Rådhustorvet:

Topff kører nu ad omveje ned til rådhuset. Han bliver her overfaldet af en pige fra Fedtcentralen (det drejer sig om smør), af en krokone, af en mand der vil sikre sig at man nu bliver danske. Han taler om alt det, han nu skal nå: hente pengene i banken, få handelen over på sit hold, give Noske i Kiel ren besked – og til sidst sætter Topff borgmesteren under soldaterrådets myndighed. Han har vundet spillet. Det vil sige: revolutionen har sejret på Als!

Om aftenen er der foredrag på Sønderborg slot ved Carsten Porskrog Rasmussen om Bruno Topff og revolutionen i Sønderborg og ved Frode Sørensen om Arbejder- og Soldaterrådets videre arbejde.

--

100-årsdagen for revolutionen markeres i samarbejde mellem Historisk Samfund Sønderborg kreds, Arbejderarkivet LAASK, Det lille Teater i Gråsten, Historisk Samfund for Als og Sundeved, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Sønderborg Kommune.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk