UDSOLGT - Endagsudflugt til Ejdersted/Tønning

17-06-2022 kl. 08:00 - 19:00

Endagsudflugt til Ejdersted/Tønning 

Udflugtsprogrammet anno 2022 omfatter kun en tur: en endagsudflugt fredag den 17. juni til Ejdersted/Tønning-området. Der er tale om en gentagelse af sidste års tilsvarende tur. Der er ingen fleredagesudflugt i år. Vores kyndige guider har travlt med bl.a. at forberede festlighederne i forbindelse med Historisk Samfunds 100 års jubilæum.

Godt halvdelen af de ca. 40 pladser på Ejdersted/Tønning-turen er forhåndsreserveret til medlemmer, der i fjor måtte tage til takke med en placering på ventelisten. Der udbydes således ca. 15 pladser. Det er få, henset til den normale interesse for deltagelse i disse ture – men det er desværre vilkårene. I tilfælde af overtegning foretages udvælgelse som sædvanligt ved lodtrækning.

Pris pr. deltager: 600 kr., der dækker bustransport, middag i Tønning og kaffe og kage på Hoyerswort.

Tilmelding senest den 15. marts pr. mail hssdj@hssdj.dk mærket Ejdersted 2022. Oplys ønsket antal deltagere, navne, adresse og mobilnummer. Vi forventer at kunne give tilbagemelding om deltagelse (eller ej) inden udgangen af marts. Ved spørgsmål: kontakt Mogens Asmund på mobil 40360938 eller mail moas@post.tele.dk.

Om turen

Halvøen Ejdersted i det sydvestlige Sydslesvig er i dag et tyndt befolket udkantsområde, men i århundreder var det én af de økonomisk førende og tættest befolkede egne i det gamle hertugdømme Slesvig. Ejdersted havde et vidtgående selvstyre og var kendt for sine rige storbønder, hvis specielle gårde, haubargerne, hævede sig som pyramider i det flade marskland. Ejdersted var dog også et område med stor social ulighed, og fra slutningen af 1500-tallet blev det et sted, som fik de gottorpske hertugers store opmærksomhed. De byggede både slot og fæstning i hovedbyen Tønning.

Vi besøger Tønning om formiddagen. Slot og fæstningsvolde er væk, men byen rummer en storslået kirke og flere markante gamle huse. Sidst i 1700-tallet blev Tønning forbundet med Østersøen via Ejderkanalen, og endnu ligger et mægtigt pakhus fra den tid. Her i Tønning fik det danske mindretal i øvrigt etableret en forpost i 1930’erne under temmelig specielle omstændigheder.

Fra Tønning går turen til Ejdersteds anden gamle hovedby Garding. Byen er ganske lille i dag, men domineres af den store kirke. Herfra kører vi til Hoyerswort. Her sad i 1500-tallet Ejdersteds øverste embedsmand, stalleren Casper Hoyer, der opnåede at blive forfremmet fra storbonde til adelsmand. Han fik bygget en fin renæssanceherregård, og lige ved siden af ligger avlsgården udformet som haubarg. Ud over det oplever vi det specielle flade landskab med gårde, diger og kanaler.

Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen er som vanligt de faglige guides.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk