Besøg i Ulkebøl kirke

15-02-2018 kl. 19:30 - 21:00

Historisk Samfund for Sønderjylland/Sønderborg kreds.

Rundvisning i Ulkebøl kirke torsdag d. 15. februar 2018 kl. 19.30 – ca. 21.00.

Christina Holm Egelund sogne- og ungdomspræst ved Ulkebøl kirke vil vise rundt i Ulkebøl kirke. Ulkebøl Sogn, der er det største landsogn på Als, omfatter hele Kær Halvø i nord samt Ulkebøl - Vollerup området og strækker sig helt ud til Klinting Hoved ved Sønderborg Bugt. Sognet var fra gammel tid et landsogn. I dag har det over 5000 indbyggere, som for en stor dels vedkommende bor i parcelhuse og boligblokke. Ulkebøl Kirke er en af Danmarks største landsbykirker. Oprindeligt omfattede sognet hele det nuværende Sønderborgs område og endnu i 1500-tallet omtales Sønderborg kirkerne som kapeller på grund af deres anneksforhold til Ulkebøl. Ulkebøl kirke er som langt de fleste af vores middelalder kirker bygget omkring år 1200. I 1500-tallet blev der til det romanske skib tilført et tårn i vest og et våbenhus mod syd. I 1787 blev kirken forlænget mod øst med næsten samme længde som det gamle skib, og fik derved sin nuværende størrelse. Alt dette vil Christina Holm Egelund fortælle om. Efter rundvisningen vil vi se Degnegården til en kop kaffe.

Christian Bo Bojesen/Sønderborg kreds

 Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk