Generalforsamling i Sønderborg kreds

13-03-2018 kl. 19:30 - 21:00

Ulkebøl forsamlingshus

Sønderborg kreds afholder generalforsamling kl. 19.30 - 21.00 tirsdag d. 13. marts i Ulkebøl forsamlingshus. Adresse: Kaplenivej 1, Ulkebøl. Dagsorden i følge foreningens vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning og regnskab for 2017
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Indkomne forslag
  5. Evt. 

Forslag skal sendes til formanden Christian Bo Bojesen på mail: Havbo2@stofanet.dk  senest 8 dage før generalforsamlingen. Det er altid dejligt, hvis der er nogen, der vil engagere sig i lokalhistorisk arbejde og stille op til bestyrelsesvalg. Gode ideer og forslag er altid velkomne.

Inden generalforsamlingen vil Helmer Sander-Larsen holde foredrag om Kær Halvø. Helmer er født og opvokset på Kær, og har gennemanalyseret gårde og landbrug. Det er mundet ud i bogen "Gårde og ældre huse på Kær Halvø", og foredraget tager naturligvis udgangspunkt i undersøgelsen.

Efter foredraget holder vi en lille kaffepause, og til orientering er prisen for kaffe og kage 75, - kr. Derefter er der generalforsamling.

Sønderborg kreds håber på godt fremmøde.

Christian Bo Bojesen/formandBøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk